MENU Menu
of
Huishoudelijk reglement
Home / Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van de raad van bestuur, ze structureren de vereniging, … Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van de raad van bestuur.

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten.

Statuten

De statuten van ie-net ingenieursvereniging vzw werden goedgekeurd tijdens de oprichtingsvergadering van 3 december 2015 en werden aangepast in functie van het rotatieprincipe voor bestuurders tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018.

Deze statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op  19 april 2018.

Huishoudelijk Reglement

Het  Huishoudelijk Reglement van ie-net ingenieursvereniging vzw werd goedgekeurd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 5 december 2017...