MENU Menu
of
Huishoudelijk reglement
Home / Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten gelden als de grondwet van de vereniging. Ze beschrijven de rechten en plichten van de leden en van de raad van bestuur, ze structureren de vereniging, … Ze bepalen ook wie lid kan worden van de vzw en van de raad van bestuur.

Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten.

Statuten

De statuten van ie-net ingenieursvereniging vzw werden aangepast  en goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van 29 juni 2023. 

Huishoudelijk Reglement

Het  Huishoudelijk Reglement van ie-net ingenieursvereniging vzw werd goedgekeurd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 5 december 2017...