MENU Menu
of
Fse specialisatiemodule 5 rook en warmteafvoer
Home / FSE: Specialisatiemodule 5: Rook- en warmteafvoer

FSE: Specialisatiemodule 5: Rook- en warmteafvoer

Rook- en warmteafvoer : maandag 27 november 2023

Wetenschappelijk coördinator :
Ing. Robby De Roeck, PgD Fire Safety Engineering, Kingspan Light & Air Belgium nv

Lesgevers :
Ing. Robby De Roeck, PgD Fire Safety Engineering, Kingspan Light & Air Belgium nv
Ing. Florian Vivé, Sales Director, Kingspan Light & Air Belgium nv

Locatie :
Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

 

Doelstelling:

Een dodelijk ongeval bij brand is veeleer te wijten aan de blootstelling aan rook en hitte dan wel rechtstreeks contact met de vlammen.

Het beheersen van de rookstroom en het leiden ervan naar de buitenomgeving dient dan

ook een hoofdbekommernis te zijn:

· creëren van een rookvrije zone gedurende een bepaalde tijd nodig voor de evacuatie van aanwezige personen

· vergemakkelijken van de interventieopdracht (eigen personeel of brandweer)

· thermische ontlasting van de structuur zodat instorting vermeden wordt

· beperking van rookschade op laag niveau

Inhoud:

· Actieve ontroking (RWA) vs. Passieve of tactische rookverdringing

· Belgische norm voor RWA in éénledige bouwvolumes

RWA in parkeergarages

· Europese norm voor complexere gebouwen (atria en shoppingcentra)

· Vultijdberekening en rookdilutie

· Berekeningsvoorbeelden (industrie en hotel-atrium)