MENU Menu
of
Fse specialisatiemodule 4 risicoanalyses
Home / FSE: Specialisatiemodule 4: Risicoanalyses

FSE: Specialisatiemodule 4: Risicoanalyses

Risicoanalyses : maandag 13 november 2023
Wetenschappelijk coördinator :
Ing. Bart Vanbever, PgD Fire Safety Engineering
Lead Expert Fire Safety Agoria
Lesgevers :
Ing. Bart Vanbever, PgD Fire Safety Engineering
Lead Expert Fire Safety Agoria
ir. Christl Bollé, adviseur FOD-WASO, AD Humanisering van de arbeid

 

Locatie : Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

 

Doelstelling:

Rekenmodellen, actieve en passieve beschermingstechnieken kunnen een oplossing bieden voor die situaties

waar de traditionele beschrijvende wetgeving niet of moeilijk toepasbaar is.

De hoofdvereiste is evenwel dat een gelijkwaardig niveau van veiligheid behaald wordt als voorzien in de wetgeving.

Risicoanalyses geven een antwoord op de vragen of en hoe men dat gelijkwaardig veiligheidsniveau kan halen.

Na een inleiding tot brandrisicoanalyse wordt een overzicht gegeven van eenvoudige tot meer complexe en

polyvalente methodes om brandrisico’s te analyseren.

ISO 16732 en 16733 zijn het voorbeeld bij uitstek van een polyvalente methode voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve

brandrisicoanalyse.

Daarnaast wordt de relatie besproken tussen computermodellen en brandrisicoanalyse.

Tot slot wordt de FRAME-methode toegelicht.

Inhoud:

· Inleiding tot risicoanalyse toegepast op brandveiligheid

· Overzicht van op brandveiligheid gerichte risicoanalysemethodes

· Brandrisicoanalyse volgens ISO 16732 /16733 – oefeningen

· Brandrisicoanalyse en computermodellen voor evacuatiesimulaties en branddynamica

· Inhoud en achtergrond van de FRAME-methode – praktische voorbeelden