MENU Menu
of
Fse specialisatiemodule 1 rekenmodellen voor het constructief gedrag bij brand
Home / FSE: Specialisatiemodule 1: Rekenmodellen voor het constructief gedrag bij brand

FSE: Specialisatiemodule 1: Rekenmodellen voor het constructief gedrag bij brand

Rekenmodellen voor het constructief gedrag bij brand : maandag 16 oktober 2023
Wetenschappelijk coördinator :
Prof.dr.ir.arch. Emmanuel Annerel, Manager Materials & Simulations, Etex innovation and Technology Centre, gastprofessor Universiteit Gent
Lesgevers :
Prof.dr.ir.arch. Emmanuel Annerel, Manager Materials & Simulations, Etex innovation and Technology Centre, gastprofessor Universiteit Gent
ir. Rik Debruyckere, Operations Manager Staalconstructies, SECO

 

Locatie : Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

 

Doelstelling:

De bepaling van de brandweerstand van constructie-elementen gebeurde meestal aan de hand van semiempirische methodes gebaseerd op brandproeven en eenvoudige berekeningen.

In de huidige ingenieurspraktijk dient het ontwerp te voldoen aan de eisen vermeld in de constructieve Eurocodes.

In deze Eurocode is voor de verschillende materialen telkens een deel opgenomen dat betrekking heeft op het nazicht van de brandweerstand van constructie-elementen.

In eerste instantie worden de toepasselijke belastingscombinaties en gestandaardiseerde of geparametriseerde temperatuursevoluties gedefinieerd. Vervolgens worden de verschillende materialen en modellen voor de invloed van hoge temperaturen op de mechanische en thermische materiaaleigenschappen vermeld.

Op basis van deze gegevens worden dan de nazichts- en rekenmethodes besproken.

 

Inhoud:

· Nazicht van de brandweerstand van betonconstructies aan de hand van tabellen

· Rekenwaarden van materiaaleigenschappen.

· Nazichtsprincipes (3 niveaus: element, deel van een constructie, hele constructie)

· Mechanische modellen voor de bepaling van de brandweerstand van staalconstructies.

· Rekenmethodes (tabellen/vereenvoudigde rekenmethodes) meest courante elementen van staalbetonconstructies