MENU Menu
of
Fse basismodule 5 fire safety management
Home / FSE: Basismodule 5: Fire Safety Management

FSE: Basismodule 5: Fire Safety Management

Fire Safety Management : maandag 9 oktober 2023
Wetenschappelijk coördinator :
Ir. Frank Verschueren, Attaché, afd. toezicht op de chemische risico’s, FOD WASO
Lesgevers :
Ing. Jan Veltens, Chief Commercial Officer, Certeso
ir. Christl Bollé, adviseur FOD-WASO, AD Humanisering van de arbeid

 

Locatie : Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

 

Doelstelling:

Hierbij wordt een ruim overzicht gegeven van de voortdurende zorg om het brandveiligheidsniveau in het bedrijf te monitoren en waar nodig bij te sturen. Door de inzet van menselijke recources en handige tools wordt het overzicht behouden op de genomen of nog te nemen maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit periodieke controles op aanwezige systemen en toegepaste permanente bescherming. Tevens de organisatie van en de visualisatie van een dynamische noodplan met de inzet van interventieleden en dito middelen.

Inhoud:

· Specifiek brandveiligheidscultuur en -beleid in het bedrijf
· Functionele organisatie op verschillende niveaus
· Permanente beoordeling van de aanwezige risico’s,
  gestructureerde uitvoering van de nodige controles
· Kennis en wegnemen van directe brandoorzaken
· Circulair en periodiek nazicht van de veiligheidssystemen
· Bijhouden van gegevens in een performant ‘logbook’ + toegepaste software
· Opstellen van een investeringsprogramma voor het behoud van de gestelde standaarden
· Responsmodel bij gebeurlijke schade aan personen, structuren en/of omgeving
· Raakvlakken EDPBW (Mensura / IDEWE) vs FSE, verzekeringen