MENU Menu
of
Fse basismodule 1 het wettelijk kader
Home / FSE: Basismodule 1: Het wettelijk kader

FSE: Basismodule 1: Het wettelijk kader

Het wettelijk kader : maandag 11 september 2023
Wetenschappelijk coördinator :
Ing. Bart Vanbever, PgD Fire Safety Engineering
Lead Expert Fire Safety Agoria
Lesgevers :
Ing. Bart Vanbever, PgD Fire Safety Engineering
Lead Expert Fire Safety Agoria

 

Locatie : Ingenieurshuis – Desguinlei 214 – 2018 Antwerpen

 

Doelstelling:

De wetgeving inzake brandvoorkoming is in België complex en versnipperd omdat de bevoegdheid om ter zake tot een wettelijk kader te komen, verspreid is over diverse bestuurlijke niveaus.
De regelgeving lijkt vanuit de basisnormen te zijn opgebouwd, doch andere regelgevingen zoals o.a. het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het welzijn op het werk bevatten eveneens algemene en bijzondere voorschriften m.b.t. voorzieningen om de brandveiligheid in gebouwen te verbeteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de regels verduidelijkt en wordt gewezen op tegenstrijdigheden.
 

Inhoud:

België: · Brandwetgeving: basisnormen, ziekenhuizen, rusthuizen, … · ARAB, Codex Welzijn op het werk, etc