MENU Menu
of
Faq
Home / FAQ / Net gestart in je eerste job en toch (al) met vakantie?
Juridisch advies

Net gestart in je eerste job en toch (al) met vakantie?

Treed je in dienst bij de overheid dan krijg je onmiddellijk een aantal vakantiedagen.

In de privésector wordt het aantal vakantiedagen berekend op de prestaties van het jaar voordien. En dat is o.a. voor schoolverlaters nadelig.

Tijdens het jaar van afstuderen kan je “aanvullende of Europese vakantie” opnemen zo je minimum 3 maanden in hetzelfde jaar gewerkt hebt in de privésector. (Ook van toepassing op werknemers die overstappen van overheid naar privé of opnieuw aan de slag gaan na o.a. periode van volledige werkloosheid.) Tijdens die dagen betaalt je werkgever je je gewone loon (niet begrensd). Dit bedrag is eigenlijk een voorschot: het volgende jaar wordt het afgetrokken van het dubbel vakantiegeld waarop je dan recht hebt. Deze mogelijkheid bestaat ook voor o.a. werknemers die overstappen van overheid naar privé. 

In het jaar nadat je afgestudeerd bent bestaat in de privésector ook het recht op “jeugdvakantie” ter aanvulling van je onvolledig recht op betaalde vakantie. De jeugdvakantie-uitkering wordt uitbetaald door de RVA en bedraagt 65% van je brutoloon (begrensd tot 2297 €/maand) van de eerste maand waarin de jeugdvakantie wordt genomen.

voorwaarden:
je bent net afgestudeerd,
je bent op het einde van je afstudeerjaar jonger dan 25 jaar
je hebt in het jaar waarin je je studies hebt beëindigd minstens één maand (jobstudentdagen tellen niet mee!) in de privésector gewerkt.

Je moet wel kiezen: ofwel jeugdvakantie ofwel aanvullende vakantie.