MENU Menu
of
Ek vov
Home / Erkenning: Vlaams Opleidingsverlof

Erkenning: Vlaams Opleidingsverlof

Dit is de opvolger van het educatief verlof van de Vlaamse overheid. Voor onze langlopende opleidingen (min. 32 lesuren) kan u dikwijls gebruik maken van het Vlaams Opleidingsverlof. Om de juiste condities te kennen of u al dan niet recht hebt op het V.O.V. verwijzen wij u graag naar de website van de overheid. 
> Meer info 

In het licht van het actieplan “Alle Hens Aan Dek”, gericht op een duurzame relance van de arbeidsmarkt, heeft de Vlaamse overheid een tool ontwikkeld ter ondersteuning van werknemers die een opleiding willen volgen.
Aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen kan je snel bepalen of je recht het op een opleidingsincentive, welke opleidingsincentives er mogelijk zijn en welke acties er vervolgens ondernomen dienen te worden.

Je kan de wegwijzer hier raadplegen.