MENU Menu
of
Codex bouwrecht
Home / Codex Bouwrecht

Codex Bouwrecht

De Codex Bouwrecht van K. Deketelaere, J. Dujardin en Kr. Uytterhoeven (eds.), uitgegeven bij die Keure (2021, 1.459 p.) brengt alle mogelijke regelgeving in verband met het bouwrecht samen in één codex, vertrekkende van de aankoop van de grond, over het bouwproces zelf, tot het uiteindelijke gebouw zelf. Het pretendeert geen wetboek te zijn, maar een codex en is in dit opzet geslaagd. Daar waar een klassiek wetboek alle wetteksten uit een bepaald deeldomein van het recht omvat, is deze codex thematisch en tegelijk domein overschrijdend opgevat. Men vindt er wetteksten, decreten, koninklijke besluiten, ministeriële besluiten, besluiten van de Vlaamse regering e.d., maar bv. ook diverse reglementen en aanbevelingen van de Orde van Architecten. Al de opgenomen regelgeving is relevant voor het bouwrecht. Daar waar de traditionele wetboeken relevant zijn, zoals het Oud Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk wetboek, de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, wordt de gebruiker niet overvallen met het hele wetboek, maar worden enkel de voor het bouwrecht relevante bepalingen geselecteerd. De codex richt zich niet enkel tot de jurist of advocaat, maar is ook een bijzonder nuttig instrument voor de ingenieur, de architect en het studiebureau, voor de aannemer of promotor en uiteraard voor de opdrachtgever.

Als lid van ie-net kan u dit boek aankopen met een korting van 15%: de kortingscode die u bij uw bestelling op de webstek van die Keure dient in te geven is IENET15.

Meer info en bestellen