MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Het conflict in de Kamer voor Minnelijke Schikking - opleiding "on tour"

Het conflict in de Kamer voor Minnelijke Schikking - opleiding "on tour"

     
     € 280 voor leden ie-net ipv € 400
     € 100 voor magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden van de R.O. en Rechters in Ondernemingszaken (kost ten laste genomen door IGO indien aanwezig)

 


Hoe het principe van nudging bemiddelen ondersteunt 

Naar aanleiding van het recent gestemde wetsvoorstel rond de Kamer voor Minnelijke Schikking biedt de opleiding inzicht in conflictoplossingen waarbij er ook aandacht is voor het principe van nudging in de gezamenlijke zoektocht naar de oplossing in het geschil. Tegelijk kunnen alle betrokken partijen onderling bruggen slaan. We bieden magistraten, bemiddelaars en gerechtsdeskundigen de gelegenheid om voor- en achteraf te netwerken.

Deelnemers hebben de keuze om deze opleiding op verschillende locaties te volgen. Gelieve bij inschrijving duidelijk aan te geven voor welke locatie de inschrijving geldt.
Het aantal plaatsen per provincie is beperkt tot 25.

18/04/2024: Antwerpen (Justitiepaleis Antwerpen - vergaderzaal S013) VOLZET
23/05/2024: Gent (Groot Gerechtsgebouw Gent - assisenzaal) 
06/06/2024: Leuven (Rijksarchief)   
10/10/2024: Brugge  
07/11/2024: Hasselt 

IGO : Erkend voor 4 punten permanente vorming
FBC : Erkend voor 4 uur per locatie
OVB : Erkend voor 4 punten
VVLE : Erkend voor 4 uur


noot:
De door ie-net georganiseerde opleiding KMS voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden om te kunnen zetelen in een kamer voor minnelijke schikking, aangezien de wet van 19 december 2023 uitdrukkelijk bepaalt dat deze opleiding georganiseerd moet worden door het IGO. De ie-net opleiding focust op conflictoplossing in het algemeen en is dus nuttig voor magistraten die in de KMS zullen zetelen.

Programma


Korte beschrijving:

De opleiding zoomt in op neurobiologische processen, de conflictstructuur op zich en de communicatietechnieken die partijen aanwenden om een oplossing te bewerkstelligen. Daarbij is er aandacht voor de diverse rollen binnen het conflictoplossingsgesprek. Het laatste deel van de opleiding geeft de gelegenheid om principes in de praktijk toe te passen in een rollenspel.12.30 tot 13.30 uur
Netwerking: broodjesmaaltijd

13.30-14.30 uur
Inleiding door Didier De Buyst, doctor-ingenieur, coördintator ie-net Deelgroep Ingenieur-deskundigen & Bemiddelaars, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar, Gastprofessor Hasselt University Faculty of Architecture
DEEL 1: neurobiologie van het conflict - conflictstructuur - temporele organisatie van de conflictoplossing

14.30-15.30 uur
DEEL 2: conflictcommunicatie - de PIOSS-structuur -  caucus - de toepassing van evaluerende technieken door de magistraat - zuivere wilsovereenstemming - dading- akkoordvonnis

PAUZE 15.30-16.00 uur

16.00-16.30 uur
DEEL 3: Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim - aanwending deskundigenverslag in verdere procedure

16.30-18.00 uur
DEEL 4: Interactieve sessie - Toepassing van de principes in de praktijk - Oefening met rollenspel

Aansluitend receptie + nabespreking – netwerkmoment
 

Het boek Rol, statuut en deontologie van de bemiddelaar is voor deelnemers aan de opleiding beschikbaar aan een voordeeltarief.

Docent

Mr. Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
Ilse Heyndrickx
Business Development & Opleidingen
ie-net ingenieursvereniging vzw
23/05/2024 Van: 13u30
07/11/2024 Tot: 18u00
Diverse locaties

400 € voor niet-leden
280 € voor individuele leden ie-net
280 € voor bedrijfspartners ie-net
200 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j
100 € voor magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden van de rechterlijke orde en rechters in ondernemingszaken. Het bedrag (100 €) wordt ten laste genomen door IGO (*) indien effectief aanwezig.

prijzen vrijgesteld van BTW 
 


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier
Aantal opleidingsuren: 4 
Domein: beroepsspecifieke competenties


(*) IGO
Lees aandachtig de instructies

(*) Erkend door IGO

Het IGO neemt de inschrijvingskosten t.b.v. 100 € ten laste van magistraten, magistraten in opleiding, personeelsleden van de R.O. en Rechters in ondernemingszaken op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding.

Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de kosten niet ten laste. 
Bij afwezigheid zal ie-net u hiervoor een factuur opsturen t.b.v. 100 €
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.