MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Gebruik van planningtools: Inleidende begrippen voor ingenieurs en niet-ingenieurs - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Gebruik van planningtools: Inleidende begrippen voor ingenieurs en niet-ingenieurs - ONLINE

Leden ie-net : 196 € ipv 280 €

 

Situering

Planningtools (ook soms wel projectmanagementsoftware of programmatuur voor projectplanning genoemd) zoals bv. MS Project worden in de industrie, niet enkel in de bouwsector maar ook in de procesindustrie en in de energiesector, aangewend voor het dynamisch beheer en de opvolging van de uitvoering van grote projecten. Hiermee kan men een project opdelen in activiteiten middels een Work Breakdown Structure (WBS), die activiteiten schikken in hun onderlinge afhankelijkheden en deze activiteiten eventueel toewijzen aan medewerkers. De tool bepaalt ook het kritieke pad en geeft inzicht in een project waarmee gerichte acties in gang kunnen worden gezet. Ook kan tijdens de uitvoering het verloop van deze taken worden vastgelegd en daarmee kan worden bepaald of het project in zijn g-heel vertraging oploopt. Naast de opvolging in de tijd is er ook meestal opvolging qua budget voorzien.

Wanneer aan een projectingenieur of welkdanige andere persoon die bij een project betrokken is (dat kan bv. een financieel beheerder zijn of een bedrijfsjurist) zou worden gevraagd of hij weet wat Planning & Scheduling zijn, dan zal het antwoord steevast bevestigend zijn, maar dat verschil daadwerkelijk uitleggen zou wel eens een moeilijke taak kunnen worden. Tijdens deze studienamiddag, bestemd voor ingenieurs en niet-ingenieurs, en waarbij van de cursist geen enkele voorkennis wordt vereist, zullen alle inleidende begrippen op een aanschouwelijke wijze worden uiteengezet a.d.h.v. voorbeelden. Wat zal worden getoond is toepasbaar op elke vorm van project, dus niet alleen engineering maar bv. ook het beheer van een complex vergunningstraject of een project in de gezondheidszorg.

Na deze studienamiddag moet de cursist in staat zijn om de kracht van de tool te kennen en aan medewerkers die daarmee kunnen werken opgaven te kunnen geven om uit te werken (dus weten wat mogelijk is en vooral wat niet mogelijk is).

Programma

Korte beschrijving

Een goede planning is een middel om een project naar succes te sturen. In deze sessie worden de basisprincipes van een goede projectplanning besproken. Tevens wordt er duidelijk gemaakt hoe projectplanningssoftware zoals MS Project kan helpen om een goede planning op te stellen en op te volgen. De volgende onderwerpen worden besproken:

•    Hoe wordt een project best onderverdeeld in werkpakketten en activiteiten? Hierbij wordt besproken wat een Work Breakdown Structure (WBS) is en waarom deze erg belangrijk (maar ook vaak verkeerd begrepen) is. 
•    Hoe maken we van de activiteiten een degelijk projectnetwerk? Voor het toevoegen van volgorderelaties zijn er duidelijke beste praktijken, die hier besproken worden. 
•    Hoe werkt de Kritieke Pad Methode die de basis is van tools zoals MS Project? We leren dat aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden. Hierbij worden ook een aantal belangrijke performance indicators besproken. 
•    Hoe wordt een project opgevolgd tijdens uitvoering? Dit omvat zowel het verzamelen en ingeven van voortgang, maar ook het analyseren van verschillen. 
•    Hoe kan planning gerapporteerd worden aan projectmedewerkers om het project naar succes te sturen?

Nadat in deze sessie de basisprincipes aangeleerd zijn, zullen in de opvolgsessie op 7 mei 2024 voor gevorderden meer mogelijkheden (tools & technieken) besproken worden om verder bouwend op deze sessie elk project succesvol te plannen en op te volgen. 


Programma

12.45u : Aanmelden via Zoom

13.00u : Aanvang online studiedag
•    Interactieve uiteenzetting door dr. Stijn Van de Vonder, Proove, Managing Director van Proove BV en expert in projectplanning
•    Inleiding en slot door Luc Imbrechts, Imbrechts & Van den Nest bvba, Legal Counsel & Business Agents

17.00u : Einde
 

Spreker en doelgroep

Spreker

Stijn Van de Vonder behaalde in 2006 zijn doctoraat aan de KU Leuven met een proefschrift over projectplanning onder onzekerheid. Sindsdien combineert hij functies als gastdocent (Antwerp Management School, IESEG School of Management, etc.) met een carrière als consultant. Sinds 2010 is hij werkzaam bij Proove BV (voorheen Primaned Belgium). Proove is gespecialiseerd in projectplanning voor complexe projecten; zo staan ze in voor de planning en opvolging van het Oosterweelproject, vele offshore windparken en farmaceutische projecten. Hierbij leveren ze zowel opleidingen, managementadvies, mankracht als tools. Stijn gelooft in data en data-analyse als de drijvende factor voor projectsucces.  


Doelgroep

Projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, personeel van griffies, rechters in ondernemingszaken (RIO), beheerders van ziekenhuizen en andere openbare instellingen, etc., kortom iedereen die van dicht of van ver in aanraking komt met projectbeheer maar er weinig kaas van heeft gegeten.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
23/04/2024 Van: 13u00 tot 17u00
Online studiedag

280 € voor niet-leden
196 € voor individuele leden ie-net
196 € voor bedrijfspartners ie-net
140 € voor individuele leden <30j | >65j

Alle bedragen vrijgesteld van BTW


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !
Enkel voor bedragen vanaf € 100.


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

4 opleidingsuren
thema: bedrijfsstrategie