MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Deskundigenonderzoeken in wegenbouw en infrastructuur - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Deskundigenonderzoeken in wegenbouw en infrastructuur - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de expertgroepen Wegenbouw en Civiele Techniek
 

     leden genieten het voordeeltarief van 100 € ipv 143 € 

 

Leden ie-net - VLAWEBO - BBG - BVBR - KCLE - LRGD - VVLE  : 100 € ipv 143 € 

 

Situering

Infrastructuurwerken en i.h.b. de weginfrastructuur vormen een belangrijk onderdeel van de civiele werken die jaarlijks worden uitgevoerd vnl. via overheidsopdrachten. Ook in de privésector worden veel wegverhardingen aangelegd, denk maar aan de logistieke centra, containerterminals, industriepleinen,… Een goed ontwerp, correcte uitvoering en aangepast beheer leiden tot duurzame verhardingen, maar dit is jammer genoeg niet altijd het geval. Bij schade en daaruit voortvloeiende geschillen is het belangrijk om niet alleen de oorzaak van de schade vast te leggen, maar ook de optimale herstellingsmethode te bepalen rekening houdend met de impact op het gebruik en de levensduur van de verharding. Tijd om even de theorie wat op te frissen en vooral om de praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

Korte beschrijving

Deze voordracht overloopt de verschillende fases die bij een deskundigenonderzoek in de wegenbouw voorkomen: analyse van het probleem, vastleggen van de oorzaken van de schade, mogelijke herstellingsmethodes en impact op het gebruik en de levensduur van de infrastructuur. In een eerste fase wordt aangegeven welke auscultatietechnieken toegepast kunnen worden, rekening houdend met het type schade en met het type weg. Bijkomend wordt het belang van een goed bestek aangehaald en de referentiedocumenten waar eisen weergegeven zijn. Hierbij wordt bv. de toepasbaarheid van het standaardbestek 250 besproken. In een volgende fase wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken van het probleem: is de schade ontstaan door een verkeerd ontwerp, door een uitvoeringsfout, door onvoldoende onderhoud of door een samenloop van omstandigheden? Heeft de schade een impact op de levensduur van de weg? Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de mogelijke herstellingsmethodes met de impact op het gebruik en de levensduur van de verharding in functie van het type schade. Dit alles wordt in detail toegelicht aan de hand van zeer concrete voorbeelden uit het leven gegrepen waarin beton- en asfaltverhardingen centraal zullen staan. Op kleinschalige verhardingen zal niet worden ingegaan. 

Programma

19.15u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.30u : Aanvang webinar

  • Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur
  • Lezing door Mevrouw prof. dr. ir. Anne Beeldens, AB-Roads, gerechtsdeskundige en gastprofessor KU Leuven Faculteit Ingenieurswetenschappen

21.30u : Q&A

21.50u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Anne Beeldens
is burgerlijk ingenieur, zaakvoerder en raadgevend ingenieur bij AB-Roads, een gespecialiseerd adviesbureau in de wegenbouw en industriële verhardingen, waarbij zowel ontwerpprojecten, innovatieprojecten als expertises bij schadegevallen uitgevoerd worden. Sedert 2004 is zij gastprofessor aan de KU Leuven voor het vak wegenbouwkunde. Na het behalen van haar doctoraat aan de KU Leuven heeft zij haar carrière verdergezet bij het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) als onderzoeker en later senior onderzoeker bij de afdeling betonwegen en bestratingen. In 2016 heeft zij de firma AB-Roads opgericht. Belangrijke projecten hierbij zijn het ontwerp van de betonverharding voor de CER: Container Exchange Route in de haven van Rotterdam, het optreden als expert wegen binnen het Oosterweelproject en adviseur bij het ontwerp en de aanleg van verschillende “aprons” voor luchthavens. 
 

Doelgroep

Projectingenieurs, ontwerpingenieurs, architecten, landmeters-experten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
20/03/2024 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE
€ 143 voor niet-leden
€ 100 voor leden ie-net (*)
€ 100 voor bedrijfspartners ie-net
€ 100 voor leden VLAWEBO - BVBR - BBG - Gebcai - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex - VROA (vraag uw kortingscode op)
€ 71,50 voor individuele leden ie-net <30j | > 65j (*)

 
Bedragen vrijgesteld van btw
(*) factuur op privé naam en privé adres*)

Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 2,5
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 

Domein : INNOVATIE