MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Bruggenbouw: ontwerp en berekening

Bruggenbouw: ontwerp en berekening

     ie-net leden en bedrijfspartners: € 2.695 ipv € 3.850

 

De bruggenbouw is een van de meest tot de verbeelding sprekende onderdelen van de burgerlijke bouwkunde. Het ontwerp van een brug moet immers uitgaan van een moeilijk evenwicht tussen technische mogelijkheden en architecturale keuzes, tussen sociale noden en economische beperkingen. Puur technisch vergt het ontwerp van een brug bovendien kennis en ervaring in verschillende domeinen, zoals grondmechanica, geotechniek, staal- en betonbouw, dynamica van structuren, enz.

Deze cursus wil een opfrissing bieden van alle theoretische aspecten noodzakelijk voor het bouwen en ontwerpen van bruggen in België. De gedoceerde begrippen zullen bovendien verduidelijkt worden aan de hand van eenvoudige getallenvoorbeelden of praktijksituaties.

De cursus is opgebouwd uit een inleidende sessie, gevolgd door 3 lesblokken.

Na een korte inleiding over de achtergrond van bruggenbouw en de achterliggende belastingen, focust het eerste lesblok op betonnen bruggen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het ontwerp van viaducten, de beschikbare technologie voor voor- en nagespannen brugdekken en het tegenwoordig vaak toegepaste concept van integraalbruggen.  

Het tweede lesblok legt dan weer de nadruk op stalen bruggen: zowel de theoretische achtergrond als de praktische aanpak van vermoeiïngsontwerp, en de instabiliteiten kenmerkend voor stalen elementen, komen aanbod. Tenslotte wordt ook een overzicht gegeven van het dynamisch gedrag van brugstructuren.

Het laatste lesblok bevat dan nog 3 redelijk losstaande onderwerpen: het ontwerp van composite staal-betonbruggen; alle ondersteunende elementen zoals oplegtoestellen, voegen, veiligheidselementen, enz; de aanpak en optimalisatie van renovatie en onderhoud van het bestaande bruggenpatrimonium.

Programma - timing

Datums
11-01-2024 : Algemene inleiding over bruggenbouw
25-01-2024 : Betonnen bruggen - betonnen viaducten
08-02-2024 : Betonnen bruggen - technologie van voor- en nagespannen bruggen
22-02-2024 : Betonnen bruggen - integraalbruggen - nieuwe materialen
07-03-2024 : Stalen bruggen - Algemeen ontwerp en vermoeiïng
21-03-2024 : Stalen bruggen - instabiliteit, vermoeiïng en toepassingen
18-04-2024 : Staal-beton bruggen
02-05-2024 : Dynamisch gedrag van bruggen
16-05-2024 : Voegen - oplegtoestellen - brugafwerking, ...
30-05-2024 : Renovatie, onderhoud, modellering

Een gedetailleerd overzicht van het programma kan u hier vinden.


Uurschema
Alle lessen vinden plaats op donderdag van 9u00 tot 17u00,
onderbroken door korte pauzes en een broodjeslunch rond 12u30.
(ontvangst cursisten vanaf 08u30)

Duurtijd
10 dagen van 6,5 lesuren

Locatie
Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen

docenten - doelgroep

Algemeen cursuscoördinator - samenwerking
Prof.dr.ir. Hans De Backer, Universiteit Gent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Docenten
arch. Guy Bourdet
prof. dr. ir. Hans De Backer

prof. ir. Bart De Pauw
dr. ir. Wim Nagy

ir. Gunther Pauwels
prof. dr. ir. Philippe Van Bogaert
ing. Paul Van den Bergh
prof. dr. ir. Peter Van den Broeck

ir. Didier Van de Velde
ir. Benoît Van Hecke

ir. Gilles Van Staen
ir. Timothy Nuttens
dr. ir. Amelie Outtier
ir. Ronan Pieters
dr. ing. Katrien Van Nimmen
Em. prof. dr. ir. Guido De Roeck
dr. ir. Kristof Maes

 

Doelgroep
De cursus richt zich tot alle personen die actief zijn in de sector van het ontwerp, de constructie en het beheer van bruggen en die hun bestaande kennis willen opfrissen, verbreden en/of verdiepen.

Met de steun van

afdeling bouwmechanica

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
11/01/2024 Van: 09u00
30/05/2024 Tot: 17u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen
€ 3.850 voor niet-leden
€ 2.695 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 2.695 voor ie-net bedrijfspartners
€ 1.925 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

De opleiding is geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives onder het nummer ODB-1003072.
Hierdoor geeft deze recht op opleidingsverlof en opleidingscheques.
Meer info via https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank?order_registeredfromdate=desc