MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Raming van winstderving en andere immateriële schade : cases
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Raming van winstderving en andere immateriële schade : cases

     Leden genieten het voordeeltarief : € 84 ipv € 120

 


Leden ie-net - BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX - IBR genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door
- Orde van Vlaamse Balies (OVB) : 3 standaardpunten
- Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR) - nr. 23-001 (BDO)
- Institute of Tax Advisors and Accountants (ITAA) via BDO
 

 

Situering

Claims in de industrie betreffen vaak niet alleen zuiver materiële schade zoals het herstellen van de opgetreden schade of het wegwerken van de gebrekkig uitgevoerde werken, doch ook immateriële schade zoals Increased Cost of Working (ICW), winstderving, gebruiksderving, niet-dekking van de algemene kosten en andere begrippen die vaak goed op elkaar gelijken, maar soms wel zeer verschillend zijn. Deze contactavond heeft als doel om alles op een rij te zetten en te illustreren a.d.h.v. cases uit de praktijk.
 

Korte beschrijving

Na een korte inleiding waarin de voornaamste begrippen van de balans en de winst- en verliesrekening zullen worden herhaald en waarbij zal worden stilgestaan bij het begrip “bruto contributiemarge” dat typisch is voor claims van immateriële schade, zal het typische vocabularium worden toegelicht: verhoogde kosten voor heropbouw van de voorraad, verminderde dekking van vaste kosten en winst, dubbeltelling tussen vergoeding voor de verloren bruto contributiemarge en de vergoeding voor de doorlopende kosten, bespaarde kosten en tijdelijke onbruikbaarheid. Vervolgens zal a.d.h.v. enkele praktische cases in detail worden ingegaan op de wijze waarop dit wordt toegepast.

 

Een initiatief van:
ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 

Programma

18.45u : Aanmelden via ZOOM

19.00u : Inleiding door Didier De Buyst (ir.), Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

19.15u : Uiteenzetting met cases door Hennie Herijgers, bedrijfsrevisor en partner van BDO Bedrijfsrevisoren 

21.45u : Q&A

21.55u : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Spreker

Hennie Herijgers

Partner bij BDO Bedrijfsrevisoren BV en lid van de Raad van Bestuur van BDO Belgium BV.
Naast de controle van Belgische of internationale ondernemingen en groepen heeft Hennie Herijgers een uitgebreide ervaring in litigation support, in gerechtelijke expertises en artbitrages, zowel als aangestelde onafhankelijke deskundige, dan als technisch raadsman van de onafhankelijke deskundige of van één van de betrokken partijen. 
Verder voert Hennie Herijgers wettelijke opdrachten, zoals inbreng in natura, fusies en splitsingen, in het kader van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsook andere controle- of verificatie-opdrachten volgens de toepasselijke standaarden (ISAE 3000, ISAE 3402, ISRE 2410 en ISRS 4400).


Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, adviserende deskundigen, technisch experten, projectdirecteurs, projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken (RIO), financiële verantwoordelijken bij aannemers, bedrijfsrevisoren, financieel deskundigen, boekhouders, auditors, etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
22/03/2023 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

120,00 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX - IBR (vraag uw kortingscode op)
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier.

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt vanaf januari 2023 beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s die je kan terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille.

Deze opleiding valt onder het thema:

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES

3 opleidingsuren