MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Gebruik van Dispute Boards in grote bouwprojecten
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Gebruik van Dispute Boards in grote bouwprojecten

     leden genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Leden ie-net - BVBR - Confederatie Bouw - ADEB-VBA - ICC Belgium - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door IBJ : 3 punten voortgezette opleiding
Erkend door OVB : 3 standaardpunten
Erkend door IGO : 3 punten voor RIO's
Erkend door FBC : 3 punten

 

Situering

Bij grote bouwprojecten leiden geschillen vaak tot hoog oplopende kosten en vertragingen. Daarom is het tijdens een langlopend project cruciaal dat situaties die kunnen leiden tot een conflict zeer kordaat worden aangepakt. Op zoek naar een mechanisme om dergelijke conflicten te voorkomen en geschillen buiten de rechtbanken of arbitrage op te lossen, werd in de VS in de jaren ’60 de Dispute Board in het leven geroepen als een vorm van Alternative Dispute Resolution (ADR).  Wat een Dispute Board precies is, voor welk type van bouwprojecten het doorgaans wordt aangewend en welke rol een ingenieur hierin kan spelen zal tijdens deze contactavond uitgebreid aan bod komen.
 

Korte beschrijving

De Dispute Board bestaat doorgaans uit een voltijds aangesteld panel van één tot drie experten dat wordt opgericht op het ogenblik van contractsluiting en vóór de werken van start gaan. Het is de bedoeling dat de Dispute Board gedurende de werken regelmatig met alle betrokken (bouw)partners samenkomt om de wijze waarop de werken verlopen op te volgen zodat eventuele problemen vroeg kunnen worden opgespoord. Voorgaande beschrijving typeert de zogenaamde “staande dispute board”. Daar tegenover staat de “ad-hoc Dispute Board” die enkel in het leven geroepen wordt op het ogenblik dat er zich een effectief geschil tussen één of meer bij het bouwproject betrokken partijen voordoet. Nadat het geschil tussen de partijen is opgelost, houdt de “ad-hoc Dispute Board” op te bestaan. Hoewel de ad-hoc aanpak ook tot goede resultaten kan leiden, blijkt dat een staande Dispute Board doorgaans boven de “ad-hoc Dispute Board” te verkiezen is. 
Er bestaan drie types van Dispute Boards: een Dispute Adjudication Board (DAB), een Dispute Resolution Board (DRB) en de Combined Dispute Board (CDB). Een Dispute Adjudication Board (door FIDIC Dispute Adjudication and Avoidance Board genoemd) kan bindende beslissingen nemen tijdens het bouwproject. Deze kunnen nadien enkel herroepen worden in het kader van een arbitrageprocedure. De DRB onderscheidt zich van de DA(A)B doordat deze laatste enkel aanbevelingen kan doen die in beginsel niet-bindend zijn. De CDB is dan weer een hybride vorm met kenmerken van zowel de DA(A)B als de DRB. Zij kan dus zowel beslissingen nemen als niet bindende aanbevelingen doen. De CDB komt in de praktijk het minst voor.  Alle details hiervan zullen op de contactavond worden uiteengezet.

Bemiddeling
Bemiddeling wordt steeds prominenter in de industrie om langdurige en vaak zeer dure juridische procedures te voorkomen. Als een formeel bemiddelingstraject eenmaal op tafel ligt, zijn er helaas al veel tijd en geld verloren gegaan. Bemiddeling is echter niet alleen een techniek, maar ook een mentaliteit die op elk niveau binnen bedrijven moet worden gebracht, vooral op de afdelingen die met projecten te maken hebben. Het is daarom van het grootste belang om projectingenieurs, projectmanagers en projectdirecteuren, die meestal niet op de hoogte zijn van bemiddeling, de voordelen ervan aan te leren. Erkende bemiddelaars zijn er in het bijzonder bij gebaat de verschillende types van alternatieve geschillenbeslechting te (her)kennen en waar nodig in te zetten. Tijdens het webinar wordt aandacht besteed aan hoe een ingesteldheid gebaseerd op bemiddelingstechnieken, in het bijzonder in het kader van Dispute Boards, bedrijven kan helpen om escalatie te voorkomen of om gedegen oplossingen te vinden voor conflicten die tijdens de uitvoering van het project zijn ontstaan voordat het in gevaar komt. Eén van de sprekers is een erkend bemiddelaar.
 

Een initiatief van:
ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 

Programma

18.45u : Aanmelden via ZOOM

19.00u : Inleiding door Didier De Buyst (ir.), Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

19.15u : Uiteenzetting door mr. Stefanie Debeuf en mr. Dewie Hajek, advocatenkantoor De Groote-De Man

21.45u : Q&A

21.55u : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Sprekers

Stefanie Debeuf
Stefanie Debeuf is collaboratief advocaat en erkend bemiddelaar, gespecialiseerd in het vastgoed- en bouwrecht met bijzondere expertise inzake PPS-projecten en bemiddelingstrajecten bij bestuurlijke conflicten. Zij is tevens vast lid van de Commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming van de Federale Bemiddelingscommissie en secretaris van de GECORO van de gemeente As.
 

Dewie Hajek
Dewie Hajek is advocaat. Hij legt zich toe op het vastgoed- en bouwrecht en verdiept zich graag in allerhande vormen van alternatieve geschillenbeslechting zoals Dispute Boards, bemiddeling en collaboratieve onderhandeling. In 2019 schreef hij zijn masterthesis over Dispute Boards en hun uitwerking (of gebrek daaraan) in België. Vandaag staat hij voornamelijk private en publieke cliënten bij in het opstellen en uitonderhandelen van contracten in het kader van bouw- en vastgoedprojecten.


Doelgroep

Projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken (RIO) etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
19/01/2023 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE
€ 120 voor niet-leden
€ 84 voor leden ie-net
€ 84 voor bedrijfspartners ie-net
€ 84 voor leden BVBR - Embuild - ADEB/VBA - ICC Belgium - Gebcai - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - FeBeVex (vraag uw kortingscode op)
Gratis (*) voor magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde, RIO (Rechter in Ondernemingszaken)

 
Bedragen vrijgesteld van btw

 

(*) Erkenning IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) neemt de inschrijvingskosten ten laste van magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde en de rechters in ondernemingszaken. 

 


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !
Enkel voor bedragen vanaf € 100.


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier

3 opleidingsuren
thema: beroepsspecifieke competenties


Erkenning IGO

Het IGO neemt de inschrijvingskosten ten laste van magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde en de rechters in ondernemingszaken. 
Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de kosten niet ten laste. 
Bij afwezigheid zal ie-net u hiervoor een factuur opsturen t.b.v. 84 €.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.