MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Bodemverontreiniging en bodemsanering: Hoe omgaan met het deskundigenonderzoek in tijden van (rechts)onzekerheid? (ONLINE)
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Bodemverontreiniging en bodemsanering: Hoe omgaan met het deskundigenonderzoek in tijden van (rechts)onzekerheid? (ONLINE)

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de expertgroep Klimaat, Duurzaamheid en Leefmilieu en ie-net Deelgroep West-Vlaanderen.
 

Leden ie-net - BVBR - GEBCAI - VMx - VEB - VOBAS - VVOR -  ... genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 
erkend door IBJ : 3 punten voortgezette opleiding
erkend door OVB : 3 standaardpunten permanente vorming
erkend door OVAM : 3 uur permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen
erkend door IGO : enkel voor beroepsmagistraten, gerechtelijk stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde 


Situering

Zowat 27 jaar geleden trad in het Vlaams Gewest het Bodemsaneringsdecreet in werking. Dat was toen een echte omwenteling en de evolutie in zowel de regelgeving als in technische aspecten is sindsdien immens geweest. Toch blijft de bodemproblematiek actueel, denk maar aan de PFAS die recent in het nieuws gekomen zijn. De bodemproblematiek is bij uitstek een materie waar juristen en ingenieurs bij betrokken zijn en waarbij juridische en technische aspecten naadloos in elkaar overvloeien. Tijd om even de theorie op te frissen en praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.


Korte beschrijving

Vóór het uitbreken van de PFAS-crisis in Nederland en Vlaanderen leken de grootste uitdagingen op het vlak van bodemregelgeving en bodembeleid stilaan achter de rug. De PFAS-realiteit leert ons hardhandig dat de bodemproblematiek terug is van nooit weggeweest. Samen met de verhoogde aandacht voor ‘opkomende stoffen’ en ‘diffuse verontreinigingen’, lijken de bodemambities nu ook te moeten worden verhoogd voor onder meer ‘restverontreiniging, ‘circulaire benadering’, ‘ecosysteemdiensten’ en ‘bodembewustzijn’. Zelfs het ‘bodemattest’ lijkt aan een make-over toe. Wat is de impact van dit alles op het deskundigenonderzoek over bodemverontreiniging en bodemsanering? Verhindert de veelheid aan (rechts)onzekerheden dat de deskundige zich klaar en duidelijk uitspreekt?

Naast het juridische luik, zullen enkele cases met een vaak voorkomende bodem(deskundigen)problematiek praktijkgericht worden toegelicht, startend van het verkennend bodemonderzoek via afperking van de verontreiniging tot raming van de saneringskost en bepaling van de gevolgschade. Tijdens deze toelichting wordt u ook ingewijd in het te volgen stappenplan eens verontreinigingen gekend zijn bij de OVAM. Wanneer is de procedure schadegevallen van toepassing? En wat moet er gebeuren als deze procedure niet kan gevolgd worden? Deze en andere vragen komen aan bod in dit webinar.
 

 

Programma

18.45u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.00u : Aanvang webinar

•    Lezing door mr. Isabelle Larmuseau (advocaat en gastprofessor omgevingsrecht KU Leuven) over bodemonderzoeken, saneringsplicht, saneringsaansprakelijkheid en bodemattesten voor en na de PFAS-crisis
•    Lezing door lic. ing. Hilde Decuyper, bestuurder A+E Consult (erkend bodemsaneringsdeskundige type II) over de praktische aspecten bij het uitvoeren van bodemonderzoek en hoe technische conclusies omzetten naar een advies voor de rechtbank
•    Inleiding en slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur
 

21.30u : Q&A

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Sprekers

Isabelle Larmuseau
is sinds 1991 als advocaat actief in de materie van het omgevingsrecht. In 1997 richtte zij LDR op, Vlaanderens grootste advocatenkantoor actief in de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, samen het omgevingsrecht. Sinds 2015 is zij gastprofessor omgevingsrecht aan de KU Leuven. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van de in 2006 opgerichte Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid. 


Hilde Decuyper
is bestuurder en raadgevend ingenieur bij A+E Consult, erkend als bodemsaneringsdeskundige type II voor het Vlaamse en het Waalse gewest. De eerste 10 jaar na haar studies deed zij praktijkervaring in saneringen op bij CSE/SUEZ. In 2001 maakte ze de overstap naar de bodemonderzoekswereld als leidinggevende bij de bodemsaneringsdeskundige Vandelanotte. In 2008 richtte zij A+E Consult op dat intussen uitgroeide tot een 11-koppige nichespeler, gespecialiseerd in bodemonderzoeken, begeleiden van saneringen en bodemadvies. Gedurende 20 jaar was zij gastdocent aan de UGent voor bodemsaneringstechnieken. Zij is ook voorzitter van ie-net Deelgroep West-Vlaanderen.
 

Doelgroep

Projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen, rechters in ondernemingszaken (RIO), verzekeringsmakelaars, etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
12/10/2022 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

120,00 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - GEBCAI - VMx - VEB - VOBAS - VVOR e.a.
84,00 € voor RIO's, Magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde (*)
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier 

 


Erkend door

OVB (Orde van Vlaamse Balies) met 3 standaardpunten permanente vorming advocaten.

IBJ (Instituut voor Bedrijfsjuristen) met 3 punten voortgezette opleiding bedrijfsjuristen

OVAM met 3 uur permanente bijscholing bodemsaneringsdeskundigen

IGO (Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding) - erkenning permanente vorming magistraten

AANDACHT : IGO neemt de inschrijvingskosten ten laste van de Beroepsmagistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde. Niet voor rechters in Ondernemingszaken.

Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Gebruik de code IGO1202 op het inschrijvingsformulier.

 


 

Met medewerking van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht.