MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Gebruik van planningtools in claims m.b.t. vertraging en verstoring van projecten - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Gebruik van planningtools in claims m.b.t. vertraging en verstoring van projecten - ONLINE

Deze contactavond is een organisatie van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 
 

Leden ie-net genieten het voordeeltarief van 70 € ipv 100 € 

 

Erkend door BIV: 3 punten
Accreditatie IBJ: 3 punten (voortgezette opleiding)
Accreditatie OVB: 3 standaardpunten (permanente vorming)

 

Situering

Om het even welk project in de industrie, niet enkel in de bouwsector maar ook in de procesindustrie en in de energiesector, is slechts succesvol wanneer het de volgende drie doelstellingen bereikt:
(i) fit for purpose,
(ii) within budget and
(iii) as planned.
Om dat laatste aspect dynamisch te beheren worden planningtools (ook soms wel projectmanagementsoftware of programmatuur voor projectplanning genoemd) zoals bv. MS Project of Primavera gebruikt. In bepaalde gevallen treedt echter vertraging op, waarbij de vastgelegde (eind)mijlpalen van het project niet meer kunnen worden behaald. Om die vertraging in te halen zijn mitigerende maatregelen nodig en soms is een verlenging van de bouwtermijn zelfs onafwendbaar, wat economische gevolgen heeft. Naast vertraging kan ook verstoring van het project optreden, wanneer om een of andere reden de werkzaamheden niet met de vooropgestelde productiviteit kunnen worden uitgevoerd. Ook dat gaat gepaard met meerkosten. In vele gevallen, maar niet altijd, zijn vertraging en verstoring met elkaar verstrengeld. Een claim voor vertraging en verstoring moet niet alleen op stevige juridische grondslagen rusten, maar tevens onderbouwd worden. Daarbij zijn planningtools een voor de hand liggend, maar verre van evident hulpmiddel. Deze contactavond, bestemd voor zowel ingenieurs als juristen en andere professionals van industriële en bouwprojecten, zal inzicht verschaffen in enerzijds de grondslagen voor een claim inzake vertraging en verstoring, en anderzijds de wijze waarop planningtools daarbij hulp kunnen bieden.
 

Korte beschrijving

De stroomlijning van de bouwplanning van de werken (in welke sector dan ook) is doorgaans een complex proces van structurering van al dan niet kritieke taken die afhankelijk zijn van vele verschillende bouwactoren zoals de uitvoerders van de werken zelf zoals de aannemer, zijn onderaannemers en leveranciers maar ook zij die verantwoordelijk zijn voor het voorafgaande ontwerp- en goedkeuringsproces, zijnde de vaak vele tussenkomende studiebureaus (architectuur, stabiliteit, technieken, akoestiek, …), en de bouwheer en zijn vertegenwoordigers. Daarnaast kunnen ook onvoorziene omstandigheden de planning van de werken verstoren, zoals klimatologische omstandigheden, onvoorziene verontreiniging van gronden of economische schokken die de bevoorradingsketen verstoren. 

In deze contactavond wordt vooreerst besproken op basis van welke rechtsgrond en onder welke voorwaarden het mogelijk is in publieke en private contracten om vertragings- en verstoringsclaims of een herziening van de overeenkomst te vragen. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de meest voorkomende valkuilen die de planning van de werken en het planningsproces verstoren aan de hand van casussen. De rol van planningtools en de diverse noodzakelijke planningen (niet alleen van de werken maar ook van de ontwerp- en goedkeuringsfase) worden daarbij telkens bestudeerd. Daarbij wordt gefocust op de reconstructie van het kritieke pad van de werken en de voorbereidingsfase van de werken (ontwerp- en goedkeuringsproces plannen, tekeningen en technische fiches) en van daaruit de oorzaakbepaling van de vertraging of verstoring van de werken. Tenslotte wordt ingegaan op de begroting van vertragings- en verstoringsclaims en de diverse mogelijkheden om hiermee om te gaan. 
 

Programma

18.45u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.00u : Aanvang webinar

Sprekers
•    Uiteenzetting door mr. Marco Schoups en mr. Kris Lemmens, advocaten
•    Inleiding en slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

21.45u : Q&A

21.50u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Marco Schoups
Marco Schoups is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en de Balie van Brussel en is partner bij Schoups. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in het bijstaan van ondernemingen in procedures en arbitrage, alsook in contractenwerk, het verstrekken van adviezen en het voeren van onderhandelingen. Hij publiceert regelmatig en geeft lezingen en in-house opleidingen. Marco Schoups was stafhouder van de Orde van advocaten van de Balie Provincie Antwerpen van 2018-2020 en is gedelegeerd-bestuurder van BV Schoups. In het academiejaar 2020-2021 geeft Marco het praktijkcollege 'Bouwrecht' aan de KU Leuven. Hij is vermeld bij Legal 500 en Chambers als Leading Individual in Real Estate and Construction. In juni 2021 is Marco verkozen tot lid van de Raad van Bestuur van Cepani vzw, The Belgian Centre for Arbitration and Mediation.
 

Kris Lemmens
Kris Lemmens is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en is partner bij Schoups.  
Hij is voornamelijk actief in het publiek recht, meer bepaald op het gebied van overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS). Hij concentreert zich in het bijzonder op de advisering en vertegenwoordiging van bouwactoren bij de gunning en uitvoering van bouwprojecten in de publieke sector. Kris Lemmens vervoegde het kantoor Schoups in 2005. Daarvoor werkte hij bij de Stad Brussel als juridisch medewerker overheidsopdrachten op het departement Stedenbouw – dienst Bouwkunst. Kris Lemmens is geranked in de Legal 500 EMEA 2020 voor de categorie Dispute Resolution en Real Estate & Construction. Hij publiceert regelmatig over het overheidsopdrachtenrecht en geeft ook lezingen en in-house opleidingen hierover. Hij is tevens lid van de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed en bestuurder van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht.
 

Doelgroep

Projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken (RIO), bedrijfsrevisoren, specialisten Corporate Finance, financiële verantwoordelijken etc., kortom iedereen die van dicht of van ver in aanraking komt met claims die gerelateerd zijn met projecten en/of aannemingen.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
15/06/2022 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

100,00 € voor niet-leden
70,00 € voor individuele leden ie-net
70,00 € voor bedrijfspartners ie-net
70,00 € voor leden BVBR - KCLE - LRGD - VVLE
50,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw

Gratis deelname voor de cursisten die deelgenomen hebben aan beide studienamiddagen: