MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Deskundigenonderzoeken van betonelementen en -constructies - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Deskundigenonderzoeken van betonelementen en -constructies - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de expertgroep Civiele Techniek
 

Leden ie-net - BBG - BVBR - KCLE - LRGD - VVLE - BOLE vzw genieten het voordeeltarief van 70 € ipv 100 € 

 

Erkend door BIV : 3 punten

 

Situering

Beton, onder al zijn vormen (gewapend, ongewapend, als structureel element, als decoratief element etc.), wordt al meer dan een eeuw wereldwijd toegepast in kleine, grote en zeer grote bouwwerken. Net als andere constructiematerialen heeft het een aantal intrinsieke eigenschappen waarmee op gepaste wijze rekening moet worden gehouden zowel tijdens het ontwerp, de uitvoering als de nazorg. Jammer genoeg treden hierbij soms problemen op die  aanleiding geven tot schadegevallen waarover een deskundigenonderzoek met het oog op de geschilbeslechting dient te worden uitgevoerd. Dergelijke geschillen zijn legio en slorpen veelal veel energie van de betrokken bouwpartners op. Tijd om de theorie even op te frissen en wat praktische aspecten van deskundigenonderzoeken in die materie in detail te bekijken.

Programma

18.45u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.00u : Aanvang webinar

Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

Basisbegrippen betontechnologie en betonconstructies: capita selecta
Em. prof. dr. Ir. Luc Taerwe, emeritus hoogleraar betonconstructies Universiteit Gent

In deze voordracht worden een aantal fundamentele begrippen omtrent betontechnologie en het structureel gedrag van betonconstructies uiteengezet, met bijzondere aandacht voor die aspecten die vrij frequent aanleiding geven tot schadegevallen. De oorzaak van dergelijke schadegevallen is te zoeken bij de betonsamenstelling, de uitvoering en nazorg, het constructief ontwerp of een combinatie van verscheidene aspecten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

-    Basiscomponenten van beton en betonsamenstelling
-    Plaatsing, verdichting en nabehandeling van vers beton
-    Eigenschappen van verhard beton op korte en lange termijn (o.a. krimp en kruip)
-    Duurzaamheid en aantastingverschijnselen
-    Nazicht van bruikbaarheids- en uiterste grenstoestanden van betonconstructies

Er wordt telkens verwezen naar het normatief kader en naar praktische voorschriften.


Onderzoeksmethoden voor betonconstructies
Ir. M.R.J. Swinkels, senior consultant SGS INTRON

In deze voordracht wordt  ingegaan op onderzoeksmethoden voor het achterhalen van de schadeoorzaak in betonconstructies. Er wordt zowel ingegaan op onderzoeksmethoden in situ als in het laboratorium. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
-    Onderzoek aan de wapening  (ligging, radar, dekkingsmeter, corrosie, treksterkte) 
-    Onderzoek aan het beton (druksterkte, treksterkte, microscopisch onderzoek, chloridengehalte, carbonatatiediepte)
-    Visuele inspectie.
Bij de onderzoeksmethoden zal beschreven worden hoe deze worden uitgevoerd, voor welke gebreken zij een toegevoegde waarde hebben en wat hun beperkingen zijn. De methoden worden geïllustreerd met voorbeelden. 

21.30u : Q&A

21.50u : Slot door prof. dr. ir. Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Luc Taerwe
Is sinds 2018 emeritus gewoon hoogleraar betonconstructies aan de Universiteit Gent. Voordien was hij in diverse functies verbonden aan het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek waarvan hij vanaf 1995 directeur was en waar hij onderzoek verrichtte in diverse domeinen van de betontechnologie en het structureel gedrag van betonelementen. Hij is thans nog voorzitter van de normcommissie NBN E25002, Editor-in-Chief van het internationale tijdschrift Structural Concrete, directeur van het China Platform van de Universiteit Gent en lid van de Klasse Technische Wetenschappen van de KVAB. Hij was algemeen voorzitter van ie-net ingenieursvereniging van 2016 tot 2020 en is oud-voorzitter van de Belgische Betongroepering. Hij ontving verschillende nationale en internationale onderscheidingen waaronder het fellowship van fib en ACI. Hij treedt ook op als gerechtsdeskundige. 

Maarten Swinkels
Is al vele jaren actief als forensisch ingenieur voor het onderzoeken van schades en gebreken in bouwconstructies. Vanuit zijn kennis van bouwmaterialen, de constructieve opbouw van bouwwerken, de uitvoeringstechnieken en onderzoeksmethoden en zijn grote ervaring met het achterhalen van oorzaken, is hij betrokken bij het oplossen van veel bouwschades. Hierbij wordt hij ondersteund door het laboratorium van SGS Intron. Hij is docent bij de cursus Betononderhoudskundige van de Betonvereniging en treedt in Nederland geregeld op als gerechtsdeskundige.
 

Doelgroep

Projectingenieurs, ontwerpingenieurs, architecten, landmeters-experten, verantwoordelijken voor uitvoering, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
19/01/2022 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

100,00 € voor niet-leden
70,00 € voor individuele leden ie-net
70,00 € voor bedrijfspartners ie-net
70,00 € voor leden BBG - BVBR - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES
50,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw