MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Post-Covid-19: wordt online bemiddelen-verzoenen de norm? En hoe pakken we hybride vormen aan? - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Post-Covid-19: wordt online bemiddelen-verzoenen de norm? En hoe pakken we hybride vormen aan? - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de Belgische Vereniging voor Bouwrecht (BVBR) en de Vriendenkring Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (NORB).
 

Leden ie-net - BVBR - NORB - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES en inschrijvers via Die Keure genieten het voordeeltarief van 70 € ipv 100 € 
Erkend door FBC met 3u permanente vorming
Erkend door OVB met 3 standaardpunten
Erkend door IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding)
Erkend door IBJ met 3 punten voortgezette opleiding
Erkend door BIV met 3 punten


Situering

De Covid-19-pandemie heeft voor een ware revolutie gezorgd in de wijze waarop wordt vergaderd inclusief het uitvoeren van deskundigenonderzoeken en/of bemiddelingen. Het gebruik van videoconferentie heeft zijn intrede gedaan, iets wat tot net vóór de eerste “lockdown” in maart 2020 zo goed als ondenkbaar was. Dat is evenwel niet altijd zonder problemen verlopen zeker niet in zaken waarin zeer veel partijen betrokken waren die op hun beurt uit grote delegaties bestonden. Een praktisch draaiboek op basis van de opgedane ervaring is dus zeker meer dan welkom voor het ondernemen van online verzoeningspogingen in deskundigenonderzoeken.
 

Korte beschrijving

We starten met de status quaestionis van online verzoenen c.q. bemiddelen in het raam van deskundigenonderzoeken: Hoe ver is dat thans ingeburgerd? Wat zijn de eventuele bezwaren? Wat zijn de praktische problemen? Vervolgens maken we de balans van online bemiddeling vanuit algemeen perspectief: wat is online bemiddeling (niet)? Hoe informeert onderzoek ons over online bemiddeling? En hoe zou het er in de praktijk uit kunnen zien? Wat werkt goed en minder goed? Na een korte introductie en state-of-the-art van online bemiddeling, wordt ingegaan op de technologie in bemiddeling en op de “do's en don'ts” van online bemiddeling. Vervolgens worden de deelnemers uitgenodigd om in parallelle groepen te brainstormen over theorieën en ervaringen te delen die nuttig kunnen zijn om onze kennis over online bemiddeling te vergroten. Er wordt afgesloten met een wrap-up door elke groep en enkele samenvattende beschouwingen.
 

Programma

18.45u : Aanmelding deelnemers via Zoom

19.00u : Aanvang webinar

•    Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur
De status quaestionis van online verzoenen c.q. bemiddelen in het raam van des-kundigenonderzoeken.

•    Uiteenzetting door dr. Katalien Bollen, Senior Expert Mediation, Communication & Coaching @ Deloitte Legal; onderzoeker en docent KU Leuven Faculteit Psychologie en Faculteit Rechten:
Praktische aspecten van online verzoenen c.q. bemiddelen met brainstormsessies in parallelle groepen.
 

21.30u : Q&A

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Sprekers


Katalien Bollen
Katalien Bollen (PhD), senior expert Mediation, Communication & Coaching @Deloitte Legal, promoveerde op het onderwerp bemiddeling in hiërarchische conflicten (KU Leuven), waar ze keek naar de invloed van macht, de rol van emoties binnen bemiddeling, en het gebruik van online tools op mediationeffectiviteit. Katalien was professor aan de universiteit van Maastricht en is gastdocent aan de KU Leuven (Faculteit Psychologie en Faculteit Rechten) waar ze onder meer het vak Onderhandelen en Bemiddelen doceert, alsook verschillende doctoraten superviseert. Katalien publiceert regelmatig in internationale tijdschriften over mediation, conflict management en leiderschap. Ze is zelf bemiddelaar en faciliteert regelmatig complexe gesprekken. Katalien is lid van het LCM (Leuven Center for Collaborative Management), doceert (inter)nationaal in Masteropleidingen aangaande mediation en is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering. 


Didier De Buyst
Didier De Buyst, burgerlijk ingenieur (MSc in Engineering), behaalde zijn doctoraat (PhD in Engineering) aan de Universiteit van Gent. Hij is een alumnus van INSEAD en behaalde ook diploma's in “corporate finance” en “onderhandelen” aan de Vlerick Business School en de Harvard Business School. Sinds meer dan 28 jaar treedt hij op als onafhankelijk gerechtsdeskundige in industriële vorderingen voor Belgische en Luxemburgse tribunalen en diverse rechtbanken en eveneens voor internationale commerciële arbitrage-instellingen. Sinds 2013 is hij erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Bij geschillenbeslechting houdt Didier De Buyst de zaken scherp in de gaten, zich baserend op zijn ervaring als bestuurder, vnl. bij Belgacom waar hij van 1996 tot 2006 in de raad van bestuur zat en sinds 2009 in het Studiecentrum voor Kernenergie waar hij tevens lid is van het financieel comité. Hij is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van Essenscia Vlaanderen (thans “Strategisch Comité” genoemd). Tegelijkertijd bouwt hij ook een academische loopbaan uit aan de Universiteit van Hasselt waar hij gastprofessor is aan de faculteit architectuur en aan de faculteit bedrijfseconomie. Didier De Buyst is tevens de coördinator van de ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars.
 

Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, bemiddelaars, advocaten, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken, technisch experten, adviserend deskundigen, bedrijfsjuristen, projectingenieurs, projectmanagers, architecten, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
11/10/2021 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

100,00 € voor niet-leden
70,00 € voor individuele leden ie-net
70,00 € voor bedrijfspartners ie-net
70,00 € voor leden BVBR - NORB - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES
70,00 € voor RIO's, Magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde (*)
50,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw

Erkenningen

1. De opleiding is door IGO (Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding) erkend  (erkenning permanente vorming magistraten)

(*) IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Gebruik de code IGO1202 op het inschrijvingsformulier.


2. De opleiding is door OVB (Orde van Vlaamse Balies) erkend met 3 standaardpunten  (erkenning permanente vorming advocaten)

3. De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie (FBC) met 3 punten permanente vorming en kadert in de Mediationweek 2021

4. De opleiding is erkend door IBJ (Instituut voor Bedrijfsjuristen) met 3 punten voortgezette opleiding.