MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Groen aanbesteden in de wegenbouw
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Groen aanbesteden in de wegenbouw

Groene transitie in openbare werken is maar mogelijk wanneer alle neuzen in dezelfde richting staan. Het lastenboek is daarbij alvast de ideale kapstok om bvb. uitstootreductie of hergebruik van materialen in de wegenbouw te concretiseren.
Hoe kunnen Life Cycle Analysis en de prestatieladder als beoordelingscriteria opgenomen worden in de aanbesteding? Wat vertellen ons de eerste resultaten van de voorbije proefprojecten?

De infosessie ‘Groen aanbesteden in de wegenbouw’ geeft een stand van zaken, maar blikt vooral vooruit !

 


Deze studiedag is een initiatief van de ie-net expertgroep Wegenbouw m.m.v. OCW

Programma

ONLINE STUDIEDAG

voormiddagsessie van 10u tot 12u

Europese visie m.b.t. Groene aanbestedingen in de wegenbouw – welke instrumenten - waar gaan we naartoe ?
Luc De Bock, OCW
In de inleidende lezing bespreekt ir. Luc De Bock de achtergrond van groen aanbesteden, waarom dit belangrijk is, hoe deze alternatieve aanbestedingsvorm mee mogelijk wordt gemaakt door de wetgeving op overheidsopdrachten, met welke middelen dit concreet kan gemaakt worden en hoe een aanpak via koolstofvoetafdruk, CO2-prestatieladder en LCA van elkaar verschillen, kortom het kader voor de rest van de dag wordt geschetst.
Proefprojecten Green Public Procurement en levensduurverlengend onderhoud
Dirk Van Troyen, Agentschap Wegen & Verkeer
Certificatie op basis van de CO2 prestatieladder
Kim De Jonghe, Copro
Een overzicht van de eisen van de CO2-Prestatieladder en het certificatietraject voor de organisatie.
Q&A

namiddagsessie van 14u tot 16u

Besteksbepalingen m.b.t. groen aanbesteden
Raj Jacobsen, Sweco Belgium

Bij grote infrastructuurwerken schenken overheden steeds meer aandacht aan sustainable sourcing. Zo integreren zij duurzaamheid in hun aankoopbeleid door het mee op te nemen als onderdeel van het gunningscriterium “inhoudelijke kwaliteit”.
Binnen het subcriterium “technische kwaliteit” behelst duurzaamheid een ruime waaier aan facetten waarop inschrijvers kunnen beoordeeld worden. De presentatie zal zich hoofdzakelijk toespitsen op materialenstromen enerzijds en energieverbruik anderzijds.

LCA-LCCA in de praktijk gebracht door REjuveBIT
Ben Moins & Wim Van den bergh, UAntwerpen
Tijdens het REjuveBIT project werden 6 proefvakken aangelegd in Vlaanderen en Brussel, waarbij het gebruik van verjongingsmiddelen bij asfaltrecycling werd gedemonstreerd. Voor elk van deze proefvakken werd een vergelijkende LCA (life cycle assessment) en LCCA (life cycle cost analysis) uitgevoerd om de milieu en economische impact te kwantificeren. Doordat een LCA meerdere impactfactoren kan beschouwen, is deze vaak uitgebreider dan een CO2-tool, waardoor de selectie van processen, materialen, transport,… op een wetenschappelijke basis uitgevoerd kan worden. Verder beschouwen beide methodes het levenscyclus denken waardoor voor- en nadelen op lange termijn berekend kunnen worden. De presentatie omvat een korte introductie van het REjuveBIT project met vervolgens een uitgebreide uiteenzetting van LCA en LCCA i.k.v. REjuveBIT en de do’s and don’ts omtrent deze methodiek.
Praktijkvoorbeeld:  Aannemingsbedrijf Willemen
Franky Van den Berghe, Willemen Group
Q&A

 

Praktische info

ONLINE studiedag

datum : 3 juni 2021 

VM : 10u-12u
NM : 14u-16u

Kort voor de studiedag ontvangt iedere deelnemer de link naar de online meeting.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 0489555559
03/06/2021 Van: 10u00 tot 16u00
Online studiedag

Deelnemingssbijdragen

170 € voor niet-leden
119 € voor individuele leden ie-net (factuur naar privé-adres)
119 € voor ie-net bedrijfspartners
85 € voor individuele leden <30j | >65j (factuur naar privé-adres)

alle bijdragen zijn vrijgesteld van BTW


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier
Aantal opleidingsuren: 4


met medewerking van