MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Informatievergaring door gerechtsdeskundigen - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Informatievergaring door gerechtsdeskundigen - ONLINE

leden ie-net - BVBR - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES en inschrijvers via Die Keure genieten het voordeeltarief van 63 € ipv 90 € 
Erkend door OVB met 2 standaardpunten
Erkend door IGO (Instituut voor Gerechteljke Opleiding)

 

Een gerechtsdeskundige moet dikwijls ter uitvoering van zijn opdracht informatie verkrijgen die door de betrokken partijen niet of moeilijk kan worden bijgebracht, bv. een bedrijfsgebouw dat via een overname werd bekomen doch waarvan geen plannen beschikbaar zijn. De gerechtsdeskundige mag hierbij informatie inwinnen bij derden, maar hoe ver mag hij daarin gaan en welke bronnen kan hij raadplegen? En hoe communiceert hij daarover met de raadslieden c.q. partijen? Een soms wel delicate evenwichtsoefening. Tijd om eens alles op een rij te zetten.

Korte beschrijving
•    De juridische positie van de gerechtsdeskundige.
•    De gerechtsdeskundige is geen onderzoeksrechter.
•    Hoe richt de gerechtsdeskundige zich tot de partijen en de advocaten voor het inwinnen van informatie bij derden?
•    Welke bronnen zijn ter beschikking van de gerechtsdeskundige?
•    Aandachtspunten als derden worden gecontacteerd door de gerechtsdeskundige.
•    Praktische cases.

Begeleiding bij de uitnodiging
Gerechtsdeskundigen, advocaten en andere actoren worden uitgenodigd om op voorhand hun ervaringen in deze materie te willen delen (akkefietjes of voorbeelden van goede praktijk). Dat kan door een e-mail te sturen naar deelgroepdeskundigen@ie-net.be.
Hiermee zal rekening worden gehouden bij de inhoudelijke voorbereiding van de contactavond zodat zoveel praktische cases als mogelijk kunnen worden behandeld.
 

Programma en sprekers

19u15 : aanmelding via het ZOOM-platform

19u30 : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

19u40 : De juridische positie van de deskundige bij het inwinnen van informatie bij derden en de deontologische richtlijnen hieromtrent door Johan Boon, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep van Brussel en medehoofdredacteur van het boek “statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige” (Die Keure) dat in september 2021 zal verschijnen

20u25 : Technische uiteenzetting en cases door Luc De Coninck, consultant elektriciteit + HVAC en bouwfysica, gerechtsdeskundige

21u10 : Q&A 

21u40 : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

 

SPREKERS

Johan Boon was bijna 12 jaar advocaat aan de balie te Brussel, waarvan 8 jaar in een kantoor waar de belangen van (een verzekeraar voor) architecten en ingenieurs werden waargenomen. Vanaf 1991 was hij rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel tot hij in 1998 raadsheer werd in het Hof van Beroep te Brussel, waar hij vanaf 2005 ononderbroken de zogeheten “bouwkamer” voorzit. Tussen 1994 en 1998 functioneerde hij als kortgedingrechter, onder andere in bouwzaken. Hij was twee jaren magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der Apothekers van Brabant met het Nederlands als voertaal (1996-1998) en hij was de voorzitter van de tuchtraad van beroep voor advocaten in de periode 2015-2018. Johan Boon is medeauteur van het handboek “Juridische Opleiding Gerechtsdeskundigen” (die Keure 2019). Hij is de medeoprichter van de vereniging van bouwrechters die op regelmatige basis twee maal per jaar samenkomt sedert 2016. Als referentiemagistraat inzake deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken volgt hij dit segment van de rechtspraktijk met meer dan gewone aandacht zowel de wetgeving als de concrete toepassing daarvan.

Ing. Luc De Coninck is als industrieel ingenieur afgestudeerd in 1988. In 2014 werd hij VIK-Ingenieur-Expert. In datzelfde jaar werd hij medewerker van het architecten- en expertisebureau Baro ter ondersteuning van de gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Als industrieel ingenieur elektrotechnieken was hij daarvoor werkzaam bij het architectenbureau Bast Architects & Engineering voor het ontwerpen en dimensionering van technische installaties. De praktische kennis verwierf hij door na zijn studies te werken als elektrotechnicus en werfleider bij de firma GTI Belgium.
 

Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, advocaten, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten, bedrijfsjuristen, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d.
 

Het IGO (Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) neemt de inschrijvingskosten ten laste voor de deelname van magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde en rechters in ondernemingszaken. (*)

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
15/06/2021 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE

90,00 € voor niet-leden
63,00 € voor individuele leden ie-net
63,00 € voor bedrijfspartners ie-net
63,00 € voor leden BVBR - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES
63,00 € voor RIO's, Magistraten, gerechtelijke stagiairs, personeelsleden van de rechterlijke orde (*)
45,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw

Erkenningen

De opleiding is door OVB erkend met 2 standaardpunten (erkenning permanente vorming advocaten)

De opleiding is door het IGO (Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding) erkend  (erkenning permanente vorming magistraten)

 

(*) IGO

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Gebruik de code IGO1202 op het inschrijvingsformulier.