MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Technische normen en de regels van de kunst (online)
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Technische normen en de regels van de kunst (online)

Situering

Op deze online studieavond worden de technische normen besproken. In de eerste plaats wordt nagegaan wat er precies wordt verstaan onder “technische normen” en “regels van de kunst”. Er wordt toegelicht hoe deze technische normen zich verhouden tot bijvoorbeeld de technische voorlichtingen van het WTCB.

Tevens wordt ingegaan op het ontstaan van technische normen. Tenslotte wordt nader besproken in welke mate de bouwactoren gebonden zijn door technische normen. Hierbij worden de technische normen geplaatst in het ruimere kader van aansprakelijkheid in de bouwsector en wordt onderzocht in welke mate er al dan niet kan worden afgeweken van technische normen.

 

Programma en doelgroep

ONLINE via Zoom 

20.00u : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

20.10u : Presentatie door Kristof Uytterhoeven, advocaat en hoofddocent KU Leuven Faculteit Architectuur 

22.00u : Slotwoord door Didier De Buyst, voornoemd


Doelpubliek

Projectingenieurs, projectmanagers, verantwoordelijken voor uitvoering, (beleids)verantwoordelijken voor projecten, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen, aankoopdirecteurs, etc.
 

Sprekers

Kristof Uytterhoeven behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten in 1993 en promoveerde in het jaar 2000 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Hij is stichtend vennoot van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven waar hij zich toelegt op het bouwrecht en in het bijzonder op het overheidsopdrachtenrecht. Tevens is hij hoofddocent aan de faculteit architectuur van de KU-Leuven en als onderzoeker verbonden aan het departement architectuur van de KULeuven.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
22/10/2020 Van: 20u00 tot 22u00
ONLINE

75,00 € voor niet-leden
52,50 € voor individuele leden ie-net
52,50 € voor bedrijfsparnters ie-net
52,50 € voor leden BVBR en GEBCAI
37,50 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgsteld van btw