MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Oplevering en aanvaarding van werken en diensten in het gemene recht en onder de gelding van de Woningbouwwet en de overheidsopdrachtenregelgeving
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Oplevering en aanvaarding van werken en diensten in het gemene recht en onder de gelding van de Woningbouwwet en de overheidsopdrachtenregelgeving

Situering

Tijdens deze contactavond worden de begrippen oplevering, inontvangstneming en aanvaarding besproken in het raam van een aannemingsovereenkomst van werken of diensten.
In de eerste plaats wordt het verschil tussen deze drie begrippen nader toegelicht. Het onderscheid tussen een voorlopige en definitieve oplevering komt daarbij aan bod.
Vervolgens bespreken we de modaliteiten en de rechtsgevolgen van de oplevering en de aanvaarding. In het bijzonder zullen de gevolgen naar de aansprakelijkheid van de bouwactoren nader worden besproken. In de uiteenzetting worden in de eerste plaats de gemeenrechtelijke regels uit het Burgerlijk Wetboek toegelicht waarbij ook wordt stil gestaan bij mogelijke contractuele regelingen. Vervolgens worden de bijzondere regels van de Woningbouwwet onder de loep genomen.
Tenslotte worden de specifieke regels van de overheidsopdrachtenreglementering (KB Uitvoering 2017) inzake oplevering en aanvaarding van opdrachten van aanneming van werken of diensten nader toegelicht.

Programma en doelgroep

Programma

19.30u : aanmelding van de deelnemers met koffie of frisdrankje

20.00u : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

20.10u : Presentatie door Kristof Uytterhoeven, advocaat en hoofddocent KU Leuven Faculteit Architectuur en Stephanie Moras, advocaat

22.00u : Slotwoord door Didier De Buyst, voornoemd


Doelpubliek

Projectingenieurs, projectmanagers, verantwoordelijken voor uitvoering, (beleids)verantwoordelijken voor projecten, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen, aankoopdirecteurs, etc.
 

Sprekers

Kristof Uytterhoeven behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten in 1993 en promoveerde in het jaar 2000 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Hij is stichtend vennoot van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven waar hij zich toelegt op het bouwrecht en in het bijzonder op het overheidsopdrachtenrecht. Tevens is hij hoofddocent aan de faculteit architectuur van de KU-Leuven en als onderzoeker verbonden aan het departement architectuur van de KULeuven.

Stephanie Moras behaalde haar diploma van Master in de Rechten in 2011 en heeft onmiddellijk na haar opleiding haar stage aangevat aan de balie Antwerpen. Zij is van bij het begin van haar stage verbonden aan het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven en is sinds oktober 2019 partner. Van bij het begin van haar stage heeft zij zich toegelegd op het bouwrecht en is zich doorheen de jaren gaan specialiseren in het overheidsopdrachtenrecht.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
24/09/2020 Van: 19u30 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

75,00 € voor niet-leden
52,50 € voor individuele leden ie-net
52,50 € voor bedrijfsparnters ie-net
52,50 € voor leden BVBR
37,50 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgsteld van btw