MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / ==VOLZET ==Incidenten en schadeloosstelling tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht

==VOLZET ==Incidenten en schadeloosstelling tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht

Omwille van de veilgheids- en hygiënemaatregelen Covid-19 is de maximale capaciteit van het aantal deelnemers bereikt. Inschrijven is niet meer mogelijk.

 

 

Situering

De wet op de overheidsopdrachten is enkele jaren terug ingrijpend gewijzigd. Deze wet is een omzetting van de Europese Richtlijn 2014/24/EU en herschikt de plaatsingsprocedures, consolideert rechtspraak van Europees Hof van Justitie en herstructureert de uitvoeringsregels (AUR). Verder bouwend op voorgaande studieavonden, besteden wij thans aandacht aan de incidenten en de schadeloosstelling bij de uitvoering van een overheidsopdracht, zowel onder de oude als onder de nieuwe wet. Ingenieurs die actief zijn in burgerlijke bouwkunde hebben ongetwijfeld gehoord van de “formule Flamme” maar missen wel dat tikkeltje kennis dat hen moet toelaten om discussies tussen en met juristen beter te kunnen volgen, of hen comfort moet bieden wanneer ze technische standpunten dienen te formuleren die vroeg of laat mee bepalend zouden kunnen zijn in een rechtsgang. Tijd dus om op e.e.a. dieper in te gaan.
 

Korte beschrijving van de studieavond

In de eerste plaats wordt kort het algemene juridische kader geschetst waarbinnen een lopende overheidsopdracht kan worden gewijzigd. Vervolgens wordt nader ingegaan op de wijzigingen ingevolge onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder en de opdrachtnemer, alsook ingevolge van andere feiten in hoofde van één van de partijen en ingevolge schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten bij de uitvoering. Daarbij wordt ook kort aandacht besteed aan de vormvereisten die moeten worden nageleefd. Tenslotte worden de verschillende onderdelen besproken van de schadeclaims die naar aanleiding van deze wijzigingen worden ingesteld en worden de discussiepunten inzake de schadeloosstelling toegelicht.
 

Aangepast programma aan de actualiteit van vandaag : Covid-19

Speciale aandacht zal worden geschonken aan de invloed van de Covid-19 pandemie op overheidsopdrachten, zowel vanuit het oogpunt van de overheid als vanuit het oogpunt van de uitvoerder:

  • Het inroepen van Covid-19 als onvoorzienbare omstandigheid.
  • De schorsing van een lopende overheidsopdracht op bevel van de overheid wegens Covid-19

Programma en doelgroep

Programma

19.30u : aanmelding van de deelnemers met koffie of frisdrankje

20.00u : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

20.10u : Presentatie door Kristof Uytterhoeven, advocaat en hoofddocent KU Leuven Faculteit Architectuur en Stephanie Moras, advocaat

22.00u : Slotwoord door Didier De Buyst, voornoemd


Doelpubliek

Projectingenieurs, projectmanagers, verantwoordelijken voor uitvoering, (beleids)verantwoordelijken voor projecten, gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., bedrijfsjuristen, aankoopdirecteurs, etc.
 

Sprekers

Kristof Uytterhoeven behaalde het diploma van Licentiaat in de Rechten in 1993 en promoveerde in het jaar 2000 tot doctor in de rechten aan de KU Leuven. Hij is stichtend vennoot van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven waar hij zich toelegt op het bouwrecht en in het bijzonder op het overheidsopdrachtenrecht. Tevens is hij hoofddocent aan de faculteit architectuur van de KU-Leuven en als onderzoeker verbonden aan het departement architectuur van de KULeuven.

Stephanie Moras behaalde haar diploma van Master in de Rechten in 2011 en heeft onmiddellijk na haar opleiding haar stage aangevat aan de balie Antwerpen. Zij is van bij het begin van haar stage verbonden aan het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven en is sinds oktober 2019 partner. Van bij het begin van haar stage heeft zij zich toegelegd op het bouwrecht en is zich doorheen de jaren gaan specialiseren in het overheidsopdrachtenrecht.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
16/06/2020 Van: 19u30 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

75,00 € voor niet-leden
52,50 € voor individuele leden ie-net
52,50 € voor bedrijfsparnters ie-net
52,50 € voor leden BVBR
37,50 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgsteld van btw