MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Innovatieve teelten succesvol introduceren!

Innovatieve teelten succesvol introduceren!

Vlaamse land- en tuinbouwers zijn actief op zoek naar nieuwe, innovatieve teelten. Deze teelten spelen in op de vraag van consument en handel, maar bieden ook mogelijkheden om de teeltrotatie te verruimen of om nieuwe afzetkanalen aan te boren. Het is echter niet vanzelfsprekend om een nieuwe nicheteelt te introduceren in de bedrijfsvoering.

De studiedag zoomt in op het essentiële belang van een ketenbenadering voor het succesvol introduceren van innovatieve teelten. Teelttechnische hinderpalen moeten opgelost worden, maar van bij de start dient de nodige aandacht te gaan naar het afstemmen van de productie op de noden van de verwerkende industrie en de potentiële afzetmarkten. Gerichte marketing vormt hierbij een sluitstuk. Na twee inleidende algemene lezingen brengen we vervolgens vier verschillende casestudies van “non & new food” gewassen: vezelhennep, goudsbloem, bataat en kiwibes.

Studienamiddag van de expertgroep Agrarische Productie en Ecosfeer, Werkgroep Plantenteelt
Dr. ir. Johan Van Huylenbroeck, voorzitter werkgroep Plantenteelt
ir. Marleen Mertens, secretaris werkgroep Plantenteelt
ir. Frans Verstraete, voorzitter expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer
Dr.ir. Kurt heungens, secretaris expertgroep Agrarische Productie & Ecosfeer

Programma

12u30    Ontvangst met broodjes

               

13u30    Verwelkoming en probleemstelling

                Johan Van Huylenbroeck, Voorzitter Werkgroep Plantenteelt

               

Nieuwe teelten een ketenverhaal: kansen en valkuilen

Hilde Muylle, ILVO, Eenheid Plant

 

Diversificatie van het fruit- en groenteassortiment

Luc Bruneel, Coöperatie Hoogstraten cv

               

Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen

Annelien Tack, PCG

               

15u00 - 15u30 Pauze

               

15u30    Kiwibes; innovatie stopt niet bij de introductie van de teelt

Filip Debersaques, Universiteit Gent, Vakgroep Plant en Gewas

               

Mogelijkheden van hennepteelt voor textieltoepassingen in Vlaanderen

Veronique Troch, HoGent, Faculteit Natuur en Techniek

 

De puzzel van de goudsbloemketen

Mieke Vandermersch, Dienst Land- en tuinbouw, Provincie Vlaams Brabant

               

Vraagstelling en besluit

               

16u45    Einde


LOCATIE

ILVO eenheid Plant

Caristasstraat 36

9090 Melle

Routebeschrijving


 

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
20/02/2020 Van: 12u30 tot 17u00
ILVO - Eenheid Plant Caritasstraat 39 9090 Melle
€ 65,00 voor niet-leden
€ 45,50 voor individuele leden ie-net (factuur op privé-adres)
€ 45,50 voor ie-net bedrijfspartners
€ 32,50 voor individuele leden
< 30j & > 65j (factuur op privé-adres)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW