MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: juridische aspecten
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: juridische aspecten


Ingenieurs die actief zijn in burgerlijke bouwkunde hebben ongetwijfeld gehoord van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten, maar missen soms wel dat tikkeltje kennis dat hen moet toelaten om discussies tussen en met juristen beter te kunnen volgen, of hen comfort moet bieden wanneer ze technische standpunten dienen te formuleren die vroeg of laat mee bepalend zouden kunnen zijn in een rechtsgang. Daarnaast is er ook de recent verplicht gemaakte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en “andere dienstverleners in de bouwsector” (vnl. studiebureaus), en de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die in de pijplijn zit (wet parlementair goedgekeurd op 25.04.2019). Tijd dus om e.e.a. op een rij te zetten.

Deze studieavond is de tweede van de “capita selecta” avonden van FGE12-Technische aspecten.

Noteer ook...
Op 3 oktober 2019 vindt de “duale” studieavond plaats waarin een zuivere technische kijk op de materie wordt gegeven (Het gebrek en de tienjarige aansprakelijkheid in de bouw: technische aspecten). Daarbij zal worden ingegaan op de rol van het controleorganisme en de wijze waarop een tienjarige polis dient te worden onderschreven. De sprekers die avond zijn :
ir. Bert Marynissen, knowledge manager SECO
ir. Bernard de Bruyckere, sales director Belgium SECO

Programma en sprekers

Het is wel bekend dat op grond van art. 1792 en 2270 BW de aannemer en de architect gedurende tien jaar aansprakelijk blijven voor de gebreken in de werken die de stabiliteit van een gebouw of een belangrijk onderdeel ervan in het gedrang (kunnen) brengen. In het arrest van 11.01.2019 heeft het Hof van Cassatie bevestigd dat een gebrek stabiliteitsbedreigend is als dat ervoor zorgt dat het gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat of dreigt teniet te gaan. Voor het inroepen van de decenale aansprakelijkheid volstaat het dat het gebrek kan worden vastgesteld binnen de periode van 10 jaar na aanvaarding van de werken, ook al manifesteert de aantasting zich na de periode van 10 jaar. Over het instellen van deze vordering, hetgeen dient te gebeuren binnen deze periode van 10 jaar, heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 03.01.2019 geoordeeld dat ook het instellen van een vordering voor een onbevoegde rechter kan tellen als een tijdige vordering. Dat zijn voor juristen belangrijke nuances, maar ook niet-juristen die dagdagelijks in de bouwsector actief zijn ontsnappen niet aan discussies rond de tienjarige aansprakelijkheid. Centraal daarin staat het begrip “gebrek” dat een zeer sterke juridische reikwijdte heeft en aldus met de nodige voorzichtigheid door een ingenieur dient te worden aangewend. Enige juridische scholing hierin is zeker niet overbodig.

Een hiermee sterk gerelateerd aspect is dat van de recent verplicht gemaakte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en “andere dienstverleners in de bouwsector” (vnl. studiebureaus), en de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector die in de pijplijn zit (wet parlementair goedgekeurd op 25.04.2019). Ook hierin is enige juridische scholing meer dan welkom.

De studieavond beoogt om aan niet-juristen de elementaire beginselen bij te brengen van hoe een gebrek op voet van art. 1792 en 2270 BW wordt gedefinieerd en hoe het door de rechtbanken en hoven wordt geïnterpreteerd, en wat de belangrijkste facetten daarbij zijn die een ingenieur altijd voor ogen moet hebben. Tevens wordt ingegaan op de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering en de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor actoren van de bouwwereld, welke recent werden ingevoerd.
 

SPREKERS
•    Nic Clijmans, advocaat-vennoot van Clijmans Advocaten, praktijk-assistent VUB en plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afd. Antwerpen
•    Inleiding en slot door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor Faculteit Architectuur

Nic Clijmans is advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen sinds 1996, met kantoor gevestigd te’s-Gravenwezel. Hij is tevens praktijk-assistent aan de Vrije Universiteit Brussel sinds 2000, voor achtereenvolgens de vakken Goederenrecht (tot 2005) en Gerechtelijk Procesrecht (sinds 2005). Hij is tevens plaatsvervangend rechter in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen sinds 2009. Sinds 2018 is hij docent aan de Stageschool Balie Provincie Antwerpen. Tevens is hij sinds 2017 editor van het Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht. Ten slotte is Mr. Clijmans auteur van diverse doctrinale bijdragen in het procesrecht, het bouwrecht en het verzekeringsrecht. Hij is spreker(-organisator) op (van) verschillende seminaries, publiek en in-house, omtrent topics van procesrecht, bouwrecht en verzekeringsrecht.

PROGRAMMA
19.30u : aanmelding
20.00u : inleiding en aanvang van de lezing
21.30u : Q&A
22.00u : einde
 

Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten projectingenieurs, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d., verzekeraars, onderschrijvers, makelaars, bedrijfsjuristen, etc.

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
26/09/2019 Van: 20u00 tot 22u00

€ 75,00 voor niet-leden
€ 52,50 voor individuele leden ie-net (*)
€ 52,50 voor ie-net partners (bedrijfsleden)
€ 52,50 voor leden BVBR en VBA-ADEB
€ 37,50 voor individuele leden ie-net <30j | >65j (*)

bedragen vrijgesteld van BTW
(*) factuur gaat naar privé-adres