MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Het nieuwe bewijsrecht in vogelvlucht en de implicaties voor het deskundigenonderzoek

Ons bewijsrecht maakt met de inlassing van het nieuwe hoofdstuk “Bewijs” in het Burgerlijk Wetboek de sprong naar de 21ste eeuw.
Modern, met heldere definities en een duidelijke structuur. De meest opvallende wijziging is dat het bewijsstelsel dat geldt ten aanzien van niet-ondernemers wordt versoepeld, door een ondertekend geschrift slechts te vereisen voor rechtshandelingen met een waarde vanaf 3.500,00 EUR in plaats van 375,00 EUR. Voor heel wat courante verrichtingen zal aldus geen ondertekend geschrift meer nodig zijn om het bewijs ervan te leveren, maar kan worden volstaan met meer hedendaagse middelen, zoals met name e-mail. Voorts zou de rechter in bepaalde uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid krijgen om op gemotiveerde wijze de bewijslast en dus ook het bewijsrisico om te keren en dus bij de verweerder te leggen.

Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een geldafhaling waarbij er geen geld uit de automaat komt, maar uw rekening wel wordt gedebiteerd. Voor de klant is dit moeilijk aan te tonen. De bank die de feiten betwist, zou dan kunnen worden verplicht om aan de hand van de registers aan te tonen dat het geld wel degelijk uit de automaat is gegaan. Indien de bank dat niet kan, zal ze in het ongelijk worden gesteld. Het is best denkbaar dat een deskundige de opdracht krijgt om advies te verschaffen over de bewijsgeschiktheid van een partij. 

Daarnaast heeft de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen de mogelijkheid gecreëerd om maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid te bewaren van een (vermeend) bedrijfsgeheim dat tijdens een gerechtelijke procedure wordt gebruikt of genoemd. 

Gedurende anderhalf uur zullen Mrs. Schoups en De Buyzer de nieuwe regels in vogelvlucht overlopen en ingaan op de implicaties ervan op het deskundigenonderzoek, waarna er een Q&A sessie van één uur voorzien is.

Programma

Programma

19.30u : aanmelding
20.00u : inleiding en aanvang lezing
21.30u : Q&A
22.30u : einde

Sprekers

•    Marco Schoups, advocaat-vennoot van Schoups Advocaten en stafhouder
•    Geert De Buyzer, advocaat-vennoot bij Schoups Advocaten
•    Inleiding en slot door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor Faculteit Architectuur
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863

Partners

BVBR
Email: info@bvbr.be
Schoups CVBA
19/06/2019 Van: 20u00 tot 22u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 75,00 voor niet-leden
€ 52,50 voor individuele leden ie-net (*)
€ 52,50 voor ie-net partners (bedrijfsleden)
€ 52,50 voor leden BVBR
€ 37,50 voor individuele leden ie-net <30j | >65j (*)

bedragen vrijgesteld van BTW
(*) factuur gaat naar privé-adres