MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 1 jan. 2019
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 1 jan. 2019

Wat is nieuw inzake bemiddeling en minnelijke schikking sinds de potpourri-wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018? Welke invloed heeft dat op de conflictbeheersing in bouw- en infrastructuur-projecten vanaf 1 januari 2019 i.h.b. voor wat overheidsopdrachten betreft?
Deze studieavond wil ingenieurs en projectverantwoordelijken een high level overview geven van de sterk veranderde spelregels. Deze is complementair met de studieavond “Overheidsopdrachten in bouw- en infra-structuurprojecten in vogelvlucht” die gepland staat op 14 maart 2019. 

Doelpubliek
Projectingenieurs, projectmanagers, verantwoordelijken voor uitvoering, (beleids)verantwoordelijken voor geschillen, gerechtsdeskundigen, bemiddelaars, technisch experten, …
 

Programma

Eén van de vele potpourri-wetten van minister Geens handelt over de hervorming van de gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling en over de invoering van de collaboratieve onderhandeling. Met de hervorming wordt aan de rechtbank en aan de advocaat opgedragen om te proberen tot schikking (rechtbank) of minnelijke regeling (bemiddeling) te komen.
De collaboratieve onderhandeling is dan weer een figuur die in de Angelsaksische landen is gekend en nu wordt geïntroduceerd in het Belgisch recht. Met de hervorming is ook voor het eerst een rechtsbasis gelegd voor overheden om deel te nemen aan gerechtelijke bemiddeling. Dit alles opent nieuwe perspectieven voor conflictbeheersing. 
Deze pragmatische opleiding beoogt zij die geconfronteerd worden met conflicten tijdens de uitvoering van bouw- en infrastructuurprojecten zowel via overheidscontracten (overheidsop-dracht, concessie) als via private aanneming wegwijs te maken.
De volgende topics komen hierbij aan bod:

•    Situering van de potpourri 7 en 8: minnelijke geschillenoplossing door de rechter, gerechte-lijke bemiddeling, collaboratieve onderhandelingen.
•    Wat is gerechtelijke bemiddeling?
•    Wat is het verschil tussen de diverse vormen van alternatieve geschillenregeling? Buitenge-rechtelijke bemiddeling (vrijwillige bemiddeling), collaboratieve onderhandelingen en min-nelijke geschillenoplossing door de rechter, arbitrage.
•    Welke rol speelt de rechter? Uitbreiding van de bevoegdheid van de ondernemingsrecht-bank, hoe gaat de rechter concreet om met minnelijke geschillenoplossing en bevelen van gerechtelijke bemiddeling?
•    Wanneer is gerechtelijke bemiddeling mogelijk? Soort geschillen, hoedanigheid partijen.
•    Criteria voor bepalen keuze tussen gerechtelijke procedure, bemiddeling en minnelijke schikking.
•    Hoe verloopt een gerechtelijke bemiddeling concreet? Toelichting bij de doelstelling en di-verse stappen in het verloop van een bemiddeling .
•    De rol van ingenieurs en deskundigen in gerechtelijke bemiddeling en collaboratieve on-derhandelingen.
 

Praktisch

Duurtijd: 19u00 tot 22u00 - ontvangst met broodjes om 18u30

Sprekers
•    Rika Heijse, advocaat gespecialiseerd in bouwgeschillen, aannemingsrecht en overheidsopdrachten
•    Luc Imbrechts, Legal Counsel en consulair rechter, gespecialiseerd in internationale bouwprojecten (voor het deel over de rol van de rechter)
•    Inleiding en slot door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor Faculteit Architectuur
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863

Partners

ORI - Organisatie van advies-en ingenieursbureaus
BVBR
Email: info@bvbr.be
27/03/2019 Van: 19u00 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

250 € voor niet-leden 175 € voor individuele leden ie-net (*) 175 € voor ie-net partners 175 € voor leden ORI / BVBR 125 € voor individuele leden ie-net <30j|>65j (*) (*) De factuur wordt naar het privé-adres gestuurd. Prijzen vrijgesteld van BTW

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier