MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Overheidsopdrachten in bouw- en infrastructuurprojecten in vogelvlucht
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Overheidsopdrachten in bouw- en infrastructuurprojecten in vogelvlucht

De wet op overheidsopdrachten is ingrijpend gewijzigd. Sinds 30.06.2017 is de wet van 17 juni 2016 met haar uitvoeringsbesluiten in werking getreden. Deze wet is een omzetting van de Europese Richtlijn 2014/24 en herschikt de gunningsprocedures, consolideert rechtspraak van Europees Hof van Justitie en herstructureert de uitvoeringsregels (AUR).
Deze studieavond wil ingenieurs en projectverantwoordelijken een high level overview geven van de aandachtspunten in deze veranderde spelregels; deze is complementair met de studieavond “Conflictbeheersing in bouw- en infrastructuurprojecten vanaf 01 jan. 2019” die gepland staat op 27 maart 2019. 

Doelpubliek
Ontwerpingenieurs, calculators, projectingenieurs, projectmanagers, verantwoordelijken voor uitvoering, (beleids)verantwoordelijken voor projecten, gerechtsdeskundigen, technisch experten, …

Programma

1. Principes van de gunning van een overheidsopdracht

2. Gunningsfase: waar aandacht voor hebben in de gunningsfase?
•    Gunningswijzen (met of zonder handelingen, drempels)
•    Aanvullingen en wijzigingen van AUR 
•    Wijze van prijszetting, prijsherziening
•    Belang van risicoinschatting
•    Due diligence plicht 
•    UEA, selectie en beroep op draagkracht van een derde
•    Gunningscriteria
•    Regelmatigheid van de offerte 
•    Rechtsbescherming en verhaalprocedures

3. Uitvoeringsfase
•    Start van de werf (aanvangsbevel, borgtocht, communicatiemiddelen)
•    De leidend ambtenaar
•    Vorderingsstaten en betalingstermijnen
•    Wat te doen als de opdrachtgever niet betaalt?
•    Wijziging van de opdracht lopende de uitvoering?
•    Wat te doen bij fout van de opdrachtgever?
•    Wat te doen bij onvoorziene omstandigheden?
•    Fout van de opdrachtnemer en ambtshalve maatregelen
•    Straffen en vertragingsboetes
•    Oplevering en waarborgtermijn

4. Vraag en antwoord

Praktisch

Duurtijd: 19u00 tot 22u00 - ontvangst met broodjes om 18u30

Sprekers
• Rika Heijse, advocaat gespecialiseerd in overheidsopdrachten, aannemingsrecht en bouw-geschillen
• Inleiding en slot door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gastprofessor Faculteit Architectuur

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863

Partners

ORI - Organisatie van advies-en ingenieursbureaus
14/03/2019 Van: 19u00 tot 22u00
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

180 € voor niet-leden 126 € voor individuele leden ie-net (*) 126 € voor ie-net partners 126 € voor leden ORI 90 € voor individuele leden ie-net <30j|>65j (*) (*) De factuur wordt naar het privé-adres gestuurd. Prijzen vrijgesteld van BTW

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier