MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / De voorlopige en definitieve oplevering van complexe projecten
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

De voorlopige en definitieve oplevering van complexe projecten

     Leden genieten het voordeeltarief : € 84 ipv € 120

 

Leden ie-net - BVBR - Confederatie Bouw - ADEB/VBA - FEBEVEX - VVLE - LRGD genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door OVB : 2 standaardpunten

 

Situering

Ingenieurs die werkzaam zijn in industriële projecten (bouw, chemie, energie, bio- en farmaceutische nijverheid etc.) zien de opleveringsdatum met gemengde gevoelens tegemoet: enerzijds de bekroning van een maanden- of zelfs jarenlange inzet om het project te voltooien, maar anderzijds ook een zekere vrees omdat “the proof of the pudding is in the eating” en dus zal de bouwheer c.q. eindklant (“the client” of “the owner” in het vakjargon) de installatie, de werken, de ontwikkeling e.d. dienen te beoordelen alvorens de oplevering (“acceptance” in het vakjargon) desgevallend met opmerking te verlenen dan wel – en dat gebeurt vaker dan gedacht – te weigeren. In dat laatste geval zal er zich een technisch-juridische discussie ontwikkelen waarin de betrokken ingenieurs zullen worden meegezogen en waarvan zij het lijdend voorwerp zullen worden. Nochtans kunnen veel problemen proactief worden vermeden, dan wel gemilderd om de oplevering op een meer vlekkeloze wijze te laten plaatsvinden. En zelfs wanneer de oplevering een moeilijke bevalling zou worden, dan bestaan er uitwegen zonder te vervallen in een bitse juridische strijd waar finaal zowel de bouwheer als de aannemer de dupe van dreigen te worden. De contactavond heeft tot doel een overzicht te geven van de principes van de voorlopige en definitieve oplevering van complexe projecten en om vervolgens een aantal casussen te bespreken, die (op voorhand) door de deelnemers kunnen worden aangebracht.
 

Korte beschrijving

De spreker zal in eerste instantie gedurende ca. één uur de basisbeginselen uiteenzetten van de wijze waarop de voorlopige en de definitieve oplevering gebeuren, vertrekkende van het wettelijke kader in België zowel voor overheidsopdrachten als voor private aannemingen, en daarbij ook de sprong maken naar internationale aannemingscontracten die veelal beheerst worden door het Angelsaksische recht.
Vervolgens zullen gedurende ca. één uur diverse casussen worden besproken, die zowel door de spreker zelf worden aangebracht, maar ook door de deelnemers op voorhand kunnen worden voorgelegd. We raden u aan om eerst kennis te nemen van het artikel “Tien valkuilen en opportuniteiten in complexe aannemingsprojecten” van de spreker, en op basis hiervan hem uw casus en/of probleemgeval voor te leggen door een e-mail te sturen naar deelgroepdeskundigen@ie-net.be. Dat is bv. een dossier dat afgelopen is, maar waarin u zich afvraagt of men niet optimaler te werk had kunnen gaan, maar evenzeer een lopend dossier waarin zich problemen voordoen of waarin u vreest dat er zich problemen zullen voordoen. Het kan ook gaan om een dossier waarin u optreedt als gerechtsdeskundige of als technisch adviseur van één van de partijen. Vergeet daarbij niet voldoende details te geven, weze het op geanonimiseerde wijze, en duidelijk te bevestigen dat de case mag worden besproken tijdens het webinar.
 

Een initiatief van:
ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 

Programma

19.15u : Aanmelden via ZOOM

19.30u : Inleiding door Didier De Buyst (ir.), Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

19.45u : Uiteenzetting (ca. 1 uur) en aansluitend interactie met de deelnemers over casussen door Mr. Werner Eyskens, partner - advocaat Crowell & Moring LLP

21.45u : Q&A

21.55u : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Spreker

Werner Eyskens is partner in de internationale handelsgeschillen praktijk in het Brusselse kantoor van Crowell & Moring. Hij heeft bijna 30 jaar ervaring in complexe geschillenbeslechting. Zijn praktijk is gericht op arbitrage en internationale geschillen.  
Hij heeft talrijke arbitragezaken behandeld als advocaat en als arbiter.  Hij heeft zaken behandeld voor CEPANI (het Belgisch arbitragecentrum), voor de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), voor het Singapore Internationaal Arbitrage Centrum (SIAC), voor het Londense Hof van Internationale Arbitrage (LCIA), voor het Internationale Centrum voor Schikkingen van Investeringsgeschillen (ICSID) en in ad hoc arbitrages.  
Hij treedt op in geschillen rond project uitvoering en post-acquisitie conflicten, alsook in geschillen binnen de luchtvaartsector.  Hij is voormalig lid van de raad van de Orde van advocaten bij de balie te Brussel, bestuurslid van CEPANI en lid van de Advisory Board en Rules Standing Committee van HCAA. 
De voorbije 15 jaar werd Werner consistent aanbevolen door Legal 500 en Chambers voor geschillen en arbitrage.
 


Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserende deskundigen, projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken (RIO) etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
31/05/2023 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE

120,00 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - Confederatie Bouw - ADEB/VBA  - FEBEVEX - LRGD - VVLE (vraag uw kortingscode op)
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier.
Enkel voor bedragen vanaf € 100

Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt vanaf januari 2023 beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s die je kan terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
Je zal alleen nog voor opleidingen en adviezen binnen minstens één van deze thema’s steun krijgen via de kmo-portefeuille.

Deze opleiding valt onder het thema:

BEROEPSSPECIFIEKE COMPETENTIES

3 opleidingsuren