MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Gebruik van Monte-Carlo simulaties en Chat GPT: doorbraak van AI in het deskundigenonderzoek? (nieuwe datum)

Gebruik van Monte-Carlo simulaties en Chat GPT: doorbraak van AI in het deskundigenonderzoek? (nieuwe datum)

Leden ie-net - BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX genieten het voordeeltarief van 84 € ipv 120 € 

 

Erkend door LRGD: 1 PE-punt

 

AANDACHT  :  Het eerder gepland webinar van 9 februari wordt uitgesteld naar 13 juni 2023 om 19u.

 

Situering

Een Monte-Carlosimulatie is een simulatietechniek waarbij een fysiek proces niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, telkens met andere startcondities. Het resultaat van deze verzameling simulaties is een verdelingsfunctie die het hele gebied van mogelijke uitkomsten weergeeft. De achterliggende gedachte is om problemen die analytisch moeilijk of niet oplosbaar zijn, numeriek op te lossen m.b.v. een soort van steekproeven. Monte-Carlosimulaties worden in verschillende wetenschappelijke toepassingen gebruikt, zoals bij complexe engineeringprojecten waar onzekerheden een belangrijke rol spelen. Zo maakte de recente studie van Elia m.b.t. de bevoorradingszekerheid (zgn. Adequacy Study) uitgebreid gebruik van die techniek.

De Monte-Carlomethode wordt meestal toegepast in situaties waarin (ii) het resultaat van één enkele simulatie niet voldoende representatief is i.v.m. de in werkelijkheid te verwachten variatie van (of onzekerheid m.b.t.) de startcondities, of (ii) of variatie of onzekerheid van die startcondities bekend is of met voldoende betrouwbaarheid ingeschat en gekwantificeerd kan worden.

Kunnen Monte-Carlosimulaties ook in deskundigenonderzoeken worden aangewend m.h.o.o. waarheidsvinding of voor een meer nauwkeurige bepaling van de geleden schade?
Dat is het onderwerp van onderhavige contactavond.
 

Korte beschrijving

Binnen de geotechniek, waar grondmechanische parameters steeds onderworpen zijn aan significante onzekerheid, vinden Monte-Carlosimulaties meerdere toepassingen. De deterministische analyses die nog steeds gangbaar zijn voor de meeste projecten, kunnen worden verbeterd door de waarschijnlijkheidsverdeling van de grondmechanische parameters expliciet te modelleren. Een eerste deel van de presentatie toont welke aandachtspunten er zijn bij de selectie en fitting van een waarschijnlijkheidsverdeling. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op het gebruik van de Monte-Carlosimulaties in concrete toepassingen.
Een eerste toepassing bespreekt axiaal belaste palen voor offshore platformen. Deze moeten voldoende draagkrachtig zijn om de extreme krachten door stormen te kunnen weerstaan. Zowel de aangrijpende krachten door golven en wind als de grondmechanische parameters kunnen probabilistisch gemodelleerd worden om tot een optimaal paalontwerp te komen.
Een tweede toepassing beschrijft de grondweerstand tegen opdrijven van offshore pijpleidingen.
Inadequate begraving van deze pijpleiding is een vaak voorkomende oorzaak van contractuele claims. Monte-Carlotechnieken kunnen helpen om in deze situaties duidelijkheid te scheppen over de te verwachten onzekerheid.
 

Een initiatief van:
ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars 

Programma

18.45u : Aanmelden via ZOOM

19.00u : Inleiding door Didier De Buyst (ir.), Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars

19.15u : Duo-lezing door prof. ir. Bruno Stuyts, gastprofessor Offshore Geotechiek UGent, onderzoeker grondstructuur interactie VUB en ir. Johan Decorte

21.45u : Q&A

21.55u : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

22.00u : Einde

Sprekers en doelgroep

Spreker

Bruno Stuyts
Sinds 2006 is Bruno betrokken bij offshore olie & gas en hernieuwbare energie projecten wereldwijd, waaronder verschillende Joint Industry Research Projecten om de geotechnische ontwerppraktijk te verbeteren. Hij heeft een sterke interesse in multidisciplinaire benaderingen voor het ontwerp van off-shore structuren. In 2019 werd hij aangesteld als Gastprofessor voor Offshore geotechniek aan het Geotechnisch Laboratorium van de UGent. Hij is verantwoordelijk voor de cursus Offshore Foundations en ondersteunt de andere geotechnische cursussen in het curriculum. Daarnaast is hij actief als wetenschappelijk onderzoeker gespecialiseerd in grond-structuur interactie binnen OWI-Lab (VUB). Zijn onderzoekinteresses omvatten grond-structuur interactie, geotechnische aspecten van pijpleidingen en kabels en de toepassing van data-driven methoden op geotechnisch ontwerp.
 


Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, adviserende deskundigen, technisch experten, projectdirecteurs, projectingenieurs, architecten, verantwoordelijken voor uitvoering, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij verzekeringsmaatschappijen, bij vastgoedontwikkelaars e.d., ingenieurs belast met ontwerptaken, ingenieurs die vaak in aanraking komen met belangrijke onzekerheden in de door hen te gebruiken parameters, etc.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 0489555559
13/06/2023 Van: 19u00 tot 22u00
ONLINE

120,00 € voor niet-leden
84,00 € voor individuele leden ie-net
84,00 € voor bedrijfspartners ie-net
84,00 € voor leden BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES - FEBEVEX (vraag uw kortingscode op)
60,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.O217461
Aantal opleidingsuren : 3
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier