MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Online colloquium "Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn" in aanwezigheid van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Online colloquium "Uitdagingen van het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn" in aanwezigheid van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne

BELANGRIJK !

Tot en met 4 februari kan u inschrijven via de webiste van ie-net.
Vanaf 5 februari kan u nog inschrijven via de website van Die Keure.

 

Een initiatief van de ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars in samenwerking met
Die Keure en de Belgische Unie van Rechters in Ondernemingszaken.

 

Erkend door de Orde van Vlaamse Balies (OVB) met 3 punten.
Erkend door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)
RIO : 3 punten permanente vorming
Accreditatie Federale Raad van Landmeters-Experten : 1,5 uur
Validatie IEA-IAE : 3 uur

 

Situering
De gerechtsdeskundige is een belangrijke actor voor de waarheidsvinding zowel in strafzaken als in burgerlijke zaken. Zijn persoonlijkheid en zijn professionele en juridische kennis moeten hem toelaten een advies uit te brengen dat van groot belang kan zijn voor de tussenbeslissingen in een strafonderzoek en voor de eindbeslissing van de rechter. De taak van een gerechtsdeskundige – het kan niet genoeg worden onderstreept – is maatschappelijk zeer belangrijk. Zonder goede ‘correct’ handelende gerechtsdeskundigen is behoorlijke rechtspraak niet mogelijk.
 

Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige
De hervormingen die in 2007 in gang werden gezet, hebben het landschap van het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig gewijzigd. Het was hoog tijd om het in detail te hebben over het statuut en de deontologie van de gerechtsdeskundige. Didier De Buyst, Johan Boon en Toon Lysens hebben de handen in elkaar geslagen om hierover een lijvig boek samen te stellen.
Ze zijn alle drie dagelijks betrokken bij het gerechtelijk deskundigenonderzoek hetzij als deskundige, hetzij als magistraat, hetzij als voorzitter van de aanvaardingscommissie van het nationaal register.
Voor de onderdelen van dit boek die ze zelf niet beheersen deden ze een beroep op andere auteurs en op de welwillende medewerking van tal van deskundigenverenigingen uit bijna alle beroepsgroepen waarbinnen gerechtsdeskundigen worden aangeduid. Het resultaat is een opus van meer dan 300 pagina’s geworden getiteld “Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige” bestemd voor gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, voor magistraten en advocaten, en voor eenieder die in aanraking komt met gerechtelijke deskundigenonderzoeken. Meer informatie vindt u hier.


Het boek wordt op 8 februari 2022 officieel voorgesteld in de aanwezigheid van de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, die tevens het voorwoord ervan heeft geschreven. De hoofdredacteurs zullen daarna aan het woord komen om de inhoud van het boek toe te lichten en hun inzichten te geven over de uitdagingen waarmee het deskundigenonderzoek op korte en lange termijn wordt geconfronteerd in het licht van de strategische transformatie die het justitiële apparaat aan het ondergaan is. Daarbij is er mogelijkheid tot vraagstelling aan de minister alsook een debat met de sprekers en tussen de deelnemers aan het colloquium. Via de geëigende kanalen zal op voorhand door ie-net een bevraging van de deskundigenverenigingen naar de problemen, knelpunten en hete hangijzers worden gelanceerd.

Programma

8.30u. aanmelding via webinar
9.00u.-9.05u. verwelkoming door Egbert Lox, Algemeen voorzitter van ie-net ingenieursvereniging, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België
9.05u.-9.15u. Inleiding en situering door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur en medehoofdredacteur van het boek
9.15u.-9.45u. Digitalisering en toegankelijkheid van justitie door Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Justitie
9.45u.-10.15u. Vraag en antwoord sessie met de minister
10.15u.-10.30u. Pauze
10.30u.-11.00u. Het statuut van de gerechtsdeskundige door Toon Lysens, Erevoorzitter Kh. Tongeren, voorzitter van de aanvaardingscommissie van het NRGD en medehoofdredacteur van het boek
11.00u.-11.20u. De deontologie van de gerechtsdeskundige door Johan Boon, Kamervoorzitter in het Hof van Beroep Brussel en medehoofdredacteur van het boek
11.20u.-11.40u. Uitdadingen op korte en lange termijn bij de uitoefening van het mandaat van gerechtsdeskundige door Didier De Buyst, Gerechtsdeskundige, coördinator ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars en medehoofdredacteur van het boek
11.40u.-12.00u. De samenwerking tussen gerechtsdeskundigen en advocaten: een resultaatgerichte aanpak door Peter Callens, Advocaat en voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies 
12.00u.-12.20u. Mogelijkheid tot vraagstelling en debat met het publiek
12.20u.-12.30u. Slotwoord door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur 
   

 

Sprekers en doelgroep

Sprekers

Didier De Buyst
Didier De Buyst is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen. Sinds bijna dertig jaar treedt hij op als onafhankelijk gerechtsdeskundige in industriële geschillen. Sinds 2013 is hij erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Tegelijkertijd bouwt hij ook een academische loopbaan uit aan de Universiteit Hasselt waar hij gastprofessor is aan de faculteit Architectuur. Didier De Buyst is ten slotte de coördinator van de Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars van ie-net ingenieursvereniging.

Johan Boon
Johan Boon is sinds 1998 raadsheer in het hof van beroep te Brussel, waar hij vanaf 2005 ononderbroken de zogeheten “bouwkamer” voorzit. Tussen 1994 en 1998 functioneerde hij als kortgedingrechter, o.a. in bouwzaken. Johan Boon is medeauteur van het Handboek juridische opleiding gerechtsdeskundigen (die Keure, 2019). Als referentiemagistraat inzake deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken volgt hij dit segment van de rechtspraktijk met meer dan gewone aandacht, zowel de wetgeving als de concrete toepassing daarvan.

Toon Lysens
Toon Lysens is erevoorzitter van de rechtbank van koophandel van Tongeren. Vanuit zijn ervaring als advocaat en magistraat schreef hij verschillende boeken en artikels over het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van het nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Sinds 2019 is hij voorzitter van de aanvaardingscommissie die de minister van Justitie adviseert over de opname in dit register.

Peter Callens
Peter Callens is advocaat te Brussel sinds 1982 en thans advocaat bij Loyens & Loeff, Brussel (vennoot tot einde 2019, nu ‘of counsel’). Hij is gewezen stafhouder van de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel (2018-2020). Peter Callens is voorzitter van de Orde van Vlaamse balies (2020-heden) en lid van de raad van bestuur van CEPANI. Hij is tevens auteur van artikels over vennootschapsrecht, openbaar bod, arbitrage en advocatuur. 

 

Doelgroep

We richten ons met dit colloquium naar gerechtsdeskundigen uit alle disciplines, advocaten, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken, technisch experten, adviserend deskundigen, architecten, bedrijfsjuristen e.d.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
08/02/2022 Van: 09u00 tot 12u30
ONLINE

100 € voor niet-leden
inhoudende deelname aan het colloquium, het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige", en een documentatiemap.
(Inschrijvingsbijdrage vrijgesteld van btw)

Gratis voor:
leden ie-net
bedrijfspartners ie-net

inhoudende deelname aan het colloquium, excl. het boek (*), en een documentatiemap

Erkend door het IGO
Het IGO neemt de inschrijvingskosten (100 €) ten laste van magistraten, gerechtelijk stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde, RIO.
(kortingscode IGO1202)
inhoudende deelname aan het colloquium, het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige", en een documentatiemap.


(*) ie-net leden kunnen het boek "Statuut en deontologie van de gerechtsdeskundige" aan gunsttarief bestellen bij ie-net.
Klik hier voor uw bestelling.


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !

Erkenningsnummer DV.O217461
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier


Totale duur : 3 lesuren


in samenwerking met

Erkenning IGO

De opleiding is door IGO (Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding) erkend.
Rio's : 
3 punten permanente vorming

Voor zij die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Gebruik de code IGO1202 op het inschrijvingsformulier.

 

Accreditatie Federale Raad Landmeters-Experten (1,5 uur)

Landmeters-Experten schrijven zich in via de website van ie-net. De factuur wordt vanuit ie-net verstuurd.
Zij dienen zich parallel in te schrijven bij info@vvle.be
VVLE bezorgt het deelname-attest.