MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Coaching als opportuniteit voor meer en succesvollere bemiddeling in industriële geschillen - ONLINE
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Coaching als opportuniteit voor meer en succesvollere bemiddeling in industriële geschillen - ONLINE

Deze contactavond van ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars wordt in samenwerking georganiseerd met de Belgische Vereniging voor Bouwrecht (BVBR) 
 

Leden ie-net - BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES genieten het voordeeltarief van 70 € ipv 100 € 
Erkend door FBC met 3u permanente vorming
Erkend door BIV met 3 punten


Situering

Het staat als een paal boven water dat een van de kritische succesfactoren van engineeringprojecten en i.h.b. van bouwprojecten de kwaliteit is van de technische teams die het project van ontwerp tot oplevering binnen het budget en de vooropgestelde termijn dienen te realiseren.
Dat is echter geen voldoende voorwaarde en geschillen zijn dan ook legio, waarbij in bepaalde gevallen een gerechtelijke beslechting zich opdringt. Onnodig te zeggen dat hieraan veel tijd, energie en geld zullen worden gespendeerd. Nochtans kunnen veel conflicten worden vermeden of alleszins minder escaleren indien de technische teams van bouwheer, ontwerper en aannemer beter onderling samenwerken, maar ook wanneer de interne werking bij de bouwpartners wordt verbeterd m.h.o.o. een betere conflictbeheersing.

Het aanleren van de skills van bemiddeling is ongetwijfeld belangrijk maar zeer dikwijls wordt het aspect van coaching daarin vergeten. Dit webinar zal focussen op het gebruik van coaching in industriële projecten enerzijds om conflicten beter te beheersen en anderzijds om de drempel te verlagen om in geval van ernstig conflict eerst tot bemiddeling en niet meteen tot gerechtelijke beslechting over te gaan.
In de Belgische industrie wordt immers nog steeds een zekere terughoudendheid vastgesteld om het bemiddelingstraject in te slaan, meestal omdat het onvoldoende gekend is en omdat de technische teams daarop onvoldoende voorbereid zijn.

Korte beschrijving

Binnen onze (electro-)mechanische en mechatronische bedrijven vindt momenteel een gestage transformatie plaats. Het klassieke top-down leidinggeven, waarbij cijfers centraal staan, maakt stilaan plaats voor een meer mensgerichte stijl die inzet op transparantie en co-creatie. Een van de belangrijke gevolgen van deze transformatie, is een proactieve ondersteuning van werknemers in de ontwikkeling van hun vaardigheden, zodat ze optimaal functioneren binnen de onderneming. Coaching is in deze context van bijzonder belang.
Dit webinar kadert coaching in de grotere transformatie die momenteel plaatsvindt in onze mechatronische bedrijven, om vervolgens in te gaan op concrete mechanismen en tools die op termijn ook een plaats kunnen vinden in de bouwkundige sector. Vanuit dat perspectief zal ook worden ingegaan op de manier om technische teams beter met elkaar te laten samenwerken.

Programma

16.45u: Aanmelding deelnemers via Zoom

17.00u: Aanvang webinar

•    Inleiding door prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur:
De kritische succesfactoren van DBFMO-projecten en hoe bemiddeling skills en i.h.b. coaching tot een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen leiden.


•   Uiteenzetting door dr. ir. Michael Houben, oprichter van MACH 8, gespecialiseerd om mensen & (globale) organisaties synergetisch te laten groeien
o    Transformatie naar modern leidinggeven & management in de mechatronica
o    De rol van coaching in deze transformatie
o    Het raderwerk van constructieve persoonlijke feedback
o    Concrete aanpak voor coaching en waardering
o    Persoonlijke ontwikkelingsplannen als centrale tool
o    Het beter laten samenwerken van technische teams

•    Parallelle discussiesessies rond diverse thema’s (via break-out-rooms)
o    De evolutie in de stijl van leidinggeven en management 
o    De kracht van het geven van waardering
o    Het houden van constructieve evaluatiegesprekken
o    Persoonlijke ontwikkelingsplannen als tool voor de verdere ontwikkeling van medewerkers

•    Samenvatting van de resultaten van de parallelle discussiesessies en besluit

•    Slotwoord door lic. jur. Luc Imbrechts, covoorzitter van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en rechter in ondernemingszaken


20.00u: Einde

Sprekers en doelgroep

Sprekers

Michael Houben, oprichter & CEO van MACH 8.
Michaël’s persoonlijke missie is het ontketenen van synergetische ontwikkeling tussen mensen en de organisaties waarin ze actief zijn. Hij focust zich hierbij op het ontwikkelen van excellente teams, via het innovatieve MOMENTUM management framework en inspirerende trainingen voor teamleden en managers. Michaël heeft meer dan 15 jaar ervaring in uiterst internationale werkomgevingen en Fortune 500 bedrijven, waarvan 10 als leidinggevende en people manager. Michaël richtte voor Punch Powertrain (producent van traploze, hybride & elektrische aandrijflijnen voor personenvoertuigen) de R&D afdeling in China op. Daarnaast hervormde Michaël voor ZF Wind Power (producent van aandrijflijnen voor windturbines) de globale Product Validation afdeling (gevestigd in België, China, Duitsland en India). Daarvoor bekwam hij een doctoraat aan de KU Leuven. Michaël is getrouwd en vader van 2 kinderen. Zijn hobby’s zijn mountainbiken, reizen en zich verdiepen in Personal Development en Leadership.
 


Luc Imbrechts
Luc Imbrechts is lic. iur. van KU Leuven, lic. Europees recht aan ULBrussels en LL.M. aan de Universiteit van Illinois (VS). Na een carrière als CLO bij Jan De Nul Group (18 jaar), richtte hij in 2009 zijn eigen juridisch adviesbureau op. Hij adviseert werkgevers, ingenieursbureaus, hoofd- en onderaannemers wereldwijd inzake publieke en private infrastructuurprojecten, vnl. on- en offshore, en eveneens olie & gas of duurzame energieprojecten. Zijn diensten omvatten het opstellen van aanbestedingsdocumenten, het onderhandelen over op maat gemaakte Fidic, Logic, Bimco e.a. dergelijke contracten, contractuele correspondentie, geschillenbeslechtingsprocedures en arbitrage. Luc Imbrechts was sinds 2011 secretaris van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht en sinds 2019 is hij covoorzitter.


Didier De Buyst
Didier De Buyst, burgerlijk ingenieur (MSc in Engineering), behaalde zijn doctoraat (PhD in Engineering) aan de Universiteit van Gent. Hij is een alumnus van INSEAD en behaalde ook diploma's in “corporate finance” en “onderhandelen” aan de Vlerick Business School en de Harvard Business School. Sinds meer dan 28 jaar treedt hij op als onafhankelijk gerechtsdeskundige in industriële vorderingen voor Belgische en Luxemburgse tribunalen en diverse rechtbanken en eveneens voor internationale commerciële arbitrage-instellingen. Sinds 2013 is hij erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Bij geschillenbeslechting houdt Didier De Buyst de zaken scherp in de gaten, zich baserend op zijn ervaring als bestuurder, vnl. bij Belgacom waar hij van 1996 tot 2006 in de raad van bestuur zat en sinds 2009 in het Studiecentrum voor Kernenergie, waar hij tevens lid is van het financieel comité. Hij is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van Essenscia Vlaanderen (thans “Strategisch Comité” genoemd). Tegelijkertijd bouwt hij ook een academische loopbaan uit aan de Universiteit van Hasselt waar hij gastprofessor is aan de faculteit architectuur en aan de faculteit bedrijfseconomie. Didier De Buyst is tevens de coördinator van de ie-net Deelgroep Ingenieur-Deskundigen & Bemiddelaars.
 

Doelgroep

Projectingenieurs, projectmanagers, projectdirecteurs, bedrijfsjuristen, architecten, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden en bij controleorganismen, coaches, HR verantwoordelijken, advocaten, bemiddelaars, gerechtsdeskundigen, rechters van de zetel, rechters in ondernemingszaken, technisch experten, adviserend deskundigen e.d.
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
13/10/2021 Van: 17u00 tot 20u00
ONLINE

100,00 € voor niet-leden
70,00 € voor individuele leden ie-net
70,00 € voor bedrijfspartners ie-net
70,00 € voor leden BVBR - GEBCAI - IAE - KCLE - LRGD - VVLE - BAMTES
50,00 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgesteld van btw

Erkenning

De opleiding is erkend door de Federale Bemiddelings Commissie (FBC) met 3u permanente vorming en kadert in de Mediationweek 2021