MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Grand Paris Express
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Grand Paris Express

De Grand Paris Express is de grootste uitbreiding die het metronet in de Parijse agglomeratie ooit gekend heeft.
Het omvat 200 km aan nieuwe, volledig automatische lijnen en 68 nieuwe stations. Tegen 2030 moet het systeem volledig klaar zijn om dagelijks 2 miljoen extra passagiers te kunnen transporteren. Gezien de enorme infrastructuurwerken die met dit megaproject gepaard gaan, hebben ook een aantal Belgische bedrijven de kans benut om hieraan mee te werken. Zij getuigen in dit webinar over hun ervaringen met het werken in de Franse hoofdstad, in een andere cultuur en met andere spelregels.

Le Grand Paris Express est la plus grande extension que le réseau de métro de l'agglomération parisienne ait jamais connue. Il comprend 200 km de nouvelles lignes entièrement automatiques et 68 nouvelles stations. D'ici à 2030, le système doit être pleinement prêt pour pouvoir transporter 2 millions de passagers supplémentaires par jour. Compte tenu des énormes travaux d'infrastructure associés à ce mégaprojet, un certain nombre d'entreprises belges ont également saisi l'occasion d’y participer. Dans ce webinaire, ils témoignent de leurs expériences de travail dans la capitale française, dans une culture différente et avec des règles du jeu différentes.

Programma

$ $ $ LEDENPRIJS € 112

De verschillende presentaties kunnen een mix zijn van Nederlands en Frans. Ze zullen becommentarieerd worden in het Nederlands, tenzij hieronder anders vemeld.

16u00

Inleiding

Jan Desmyter
Voorzitter expertgroep Civiele Techniek, ie-net
Etienne Hemerijckx
Lid expertgroep Civiele Techniek, ie-net

16u10

Verwelkoming

Johan Mignon
Voorzitter BVOTS/ABTUS

16u15

Grand Paris Express – Algemene voorstelling

Johan Mignon
Voorzitter BVOTS/ABTUS

16u30

Lessen uit Frankrijk
                       Retour d’expérience de la France

Frank Van Bossuyt
Directeur Werken HUB17 Parijs, Sweco

17u00

Recente ervaringen met diepwanden met de frees op verschillende deelprojecten op Le Grand Paris
       Expériences récentes en parois moulées au
       cutter sur différents projets du Grand Paris

Maurice Bottiau
General Manager, Franki Foundations

17u30

Het station LBA, een historische plek
                    La gare LBA, un lieu emblématique

Alex Laureys
Production Manager, BAM Contractors

18u00

Afsluitend debat
            Johan Mignon
            Frank Van Bossuyt
            Maurice Bottiau
            Alex Laureys

 

18u30

Einde

 

organisatie

Deze studiedag is een initiatief van de expertgroep Civiele Techniek van ie-net.

Met medewerking van

Met de steun van

Contact & info

Dirk De Wilde
Projectcoördinator
ie-net ingenieursvereniging vzw
04/05/2021 Van: 16u00 tot 18u30
Online studiedag
€ 160 voor niet-leden
€ 112 voor individuele leden ie-net
(factuur op privé-adres)
€ 112 voor ie-net bedrijfspartners
€ 80 voor individuele leden
< 30j & > 65j
(factuur op privé-adres)

€ 112 voor leden BVOTS/ABTUS (contacteer ie-net voor uw kortingscode)
Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW


Maak gebruik van de KMO-portefeuille en bespaar tot 30% op je opleiding !


Erkenningsnummer DV.0217461
Aantal opleidingsuren : 8
Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier