MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Studiedag / Gebruik van simulatiemethodes in deskundigenonderzoeken
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Gebruik van simulatiemethodes in deskundigenonderzoeken

 

Leden ie-net, leden BVBR, RIO's, KCLE, LRGD genieten het voordeeltarief van 52,50 € ipv 75 €
Bedrijfsleden van Flanders Make genieten eveneens het voordeeltarief van 52,50 € ipv 75 €


Numerieke methodes, en vooral dan eindige elementen simulaties (FEA), worden al decennia in engineering gebruikt, en dit voornamelijk tijdens het ontwerptraject. In bepaalde gevallen kan men die ook gebruiken bij de bepaling van de oorzaak van het falen van een onderdeel, een apparaat, een constructie e.d. meestal als aanvulling op de empirische bepaling van de oorzaak maar ook wanneer de empirische methodes niet tot bruikbare conclusies leidden. Door de komst van High Performance Computing (zie hier het standpunt van de KVAB), de beschikbaarheid van steeds geavanceerdere software en de groeiende knowhow bij ingenieurs wordt meer en meer mogelijk.

In een eerste deel worden kort de achterliggende principes van de eindige elementen methode (Finite Elements) uiteengezet als de meest gebruikte simulatiemethode naast CFD, DEM, ... Vervolgens wordt stilgestaan bij enkele aandachtspunten in de praktische uitvoering van dergelijke simulaties en die met de nodige zorg, zeker in het raam van een geschil, dienen te worden behandeld. Tenslotte worden enkele cases bestudeerd waarin simulaties een doorslaggevende rol hebben gespeeld ter oplossing van het geschil.

Programma en spreker

19u15 : Aanmelden via ZOOM

19u30 : Inleiding door Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

19u40 : Uiteenzetting door Dr. ir. Dimitri Debruyne, directeur van Indurium en parttime professor aan de KU Leuven

21u15 : Q&A

21u45 : Slot door Didier De Buyst, voornoemd

 

SPREKER

Dimitri Debruyne behaalde zijn ingenieursdiploma in 1997 aan de UGent, gevolgd in 2001 door zijn doctoraat in het domein van de kernfysica. Na een post-doc aan de UGent werd hij eerst docent aan de toenmalige Katholieke Hogeschool, om dan in 2013 benoemd te worden aan het Departement Materiaalkunde van de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresses omvatten optische meettechnieken, materiaalidentificatie en numerieke methodes. Hij is de oprichter van twee spinoffs (Indurium in 2008, MatchID in 2015) en co-auteur van meer dan 100 papers. In 2011 voltooide hij ook de postacademische opleiding Expertisetechnieken aan de UGent.

Doelgroep

Gerechtsdeskundigen, technisch experten, adviserend deskundigen, ontwerpingenieurs, projectin-genieurs, materiaaldeskundigen, architecten, bedrijfsjuristen, advocaten, rechters in ondernemingszaken, ingenieurs werkzaam bij aannemers, bij ingenieurs- en architectenbureaus, bij overheden, bij controleorganismen, bij verzekeringsmaatschappijen e.d..
 

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
27/04/2021 Van: 19u30 tot 22u00
ONLINE

75,00 € voor niet-leden
52,50 € voor individuele leden ie-net
52,50 € voor bedrijfspartners ie-net
52,50 € voor bedrijfsleden Flanders Make
52,50 € voor leden BVBR - KCLE - LRGD - BAMTES
52,50 € voor RIO's
37,50 € voor individuele leden ie-net <30j | >65j

bedragen vrijgsteld van btw