MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Activiteit / Algemene Vergadering IngenieursFonds vzw

Algemene Vergadering IngenieursFonds vzw

Deze statutaire jaarvergadering van de vzw IngenieursFonds richt zich in eerste instantie tot de geregistreerde leden van IngenieursFonds vzw.  Maar alle leden ie-net kunnen de vergadering bijwonen mits inschrijving.

Gratis voor ie-net-leden.
Wie is ingeschreven, ontvangt vanaf 21 augustus de werkdocumenten van de vergadering.

Agenda

 • Bespreking en goedkeuring van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019.
  Verlenen van kwijting aan de Bestuurders en Rekeningtoezichters.
 • Bespreken en goedkeuren van de wijzigingen van de Statuten en interne richtlijnen.
  Toelichting bij de voorstellen tot vernieuwing van het bestuur.
 • Ledenregister: voorstellen schrappingen en nieuwe leden.
 • Verkiezing van de Bestuurders werkingsjaar 2020-2021.
 • Aanduiden van de Rekeningtoezichter(s) 2020.
 • Bespreken en goedkeuren van de begroting 2021.
 • Stand van zaken en bespreking van :
  • Studie investeringsdossiers
  • Overleg met IH en ie-net
  • Opleidingsinitiatief "Financiële vorming voor vrijwilligers vzw - Bijzonder aandachtspunt: Investeringen

Programma

 • 18:30 uur: Ontvangst met broodjes, koffie en frisdrank
 • 19:00 uur: Algemene Vergadering met informatieronde
 • 21:00 uur: Netwerkreceptie

Contact & info

Chris Bonte
Verantwoordelijke inschrijvingen
ie-net ingenieursvereniging vzw
dr.Ing. Peter Deman
Global Marketing Manager Professional Affairs
04/09/2020 Van: 18u30 tot 21u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen