MENU Menu
of
Kalender
Home / Kalender / Opleiding / Fellow Gerechtelijke Expertise (12de promotie) - Luik I: juridische aspecten
 De inschrijving voor dit evenement is gesloten

Fellow Gerechtelijke Expertise (12de promotie) - Luik I: juridische aspecten

De erkenning verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen door FOD Justitie is goedgekeurd. 

Op 10 april 2014 is de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek verschenen en dit met volgende titel “Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.” In toepassing hiervan is het KB van 30 maart 2018 verschenen m.b.t. de erkenning van de verplichte juridische opleiding om in het Definitief Register van Gerechtsdeskundigen te worden opgenomen.
Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat principieel enkel nog deze deskundigen door de diverse rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke opdrachten.
Op basis van het uitvoeringsbesluit over de verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen (dd. 30 maart 2018, B.S. 27/04/2018), werd het programma van de opleiding grondig aangepast en kreeg het een upgrade.

Het eerste luik (het juridische luik) van de cursus 'Fellow Gerechtelijke Expertise' start op 10 november en richt zich tot personen die momenteel reeds als gerechtsdeskundige optreden maar de juridische vorming nog niet genoten hebben en eveneens personen die de ambitie hebben om in de toekomst gerechtelijke deskundigenopdrachten aan te nemen. 

 

Programma

De cursus Fellow Gerechtelijke Expertise Luik I wordt georganiseerd onder de koepel van ie-net ingenieursvereniging vzw. De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen.

De cursus bestaat uit volgende 7 modules (voorgeschreven door FOD Justitie): 

Klik hier voor het uurrooster

Module I – 10 & 17 nov.          
Gerechtelijke organisatie burgerlijke zaken
Module II – 17 nov.                  
Gerechtelijke organisatie strafzaken
Module III – 24 nov.                 
Onderscheid minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
Module IV – 24 nov & 1 dec.   
Aanstelling, verloop onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken
Module V – 8 dec.                   
Aanstelling, verloop onderzoek en het verslag in strafzaken
Module VI – 15 dec.                
Erelonen en kosten, aansprakelijkheid
Module VII – 15 dec.               
Nationaal Register & Deontologie

Klik hier voor de programmafolder.

Getuigschrift:
Deze 7 modules worden op 6 opeenvolgende zaterdagen vanaf 10 november 2018 gedoceerd. Daarenboven wordt er een bezoek aan een zitting op de rechtbank van Antwerpen georganiseerd.

De cursisten die slagen krijgen een getuigschrift van “Fellow Gerechtelijke Expertise Luik I (juridische aspecten)”. Het volgen van enkel de sessies geeft recht op een aanwezigheidsattest. De cursus is erkend door FOD Justitie. De cursist die voor het examen slaagt ontvangt het getuigschrift dat hem/haar toegang zal verlenen tot het Nationaal Register.Het KB van 30/3/18 voorziet in een aantal vrijstellingen van het volgen van de lessen. Indien U hierover meer wenst te vernemen, neem dan gerust contact op met Christine.mortelmans@ie-net.be 

Programmacoördinator en docenten

De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen. De docenten worden aangetrokken in functie van het programma en de autoriteit die zij bezitten in de discipline waarover zij doceren. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit de juridische wereld.

Ing. Philippe Bastijns MSc., zaakvoerder Expertises Bastijns Bvba, gastdocent KUL
Mr. Philippe Billiet, Billiet & C° Lawyers, advocaat aan de Balie van Brussel
▪ Dhr. Tom Cromphout,  afgevaardigde NV Protect
Prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gastprofessor
Dhr. Toon Lysens, erevoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Tongeren
Mr. Dominique Matthys, advocaat
Mr. Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen
Dhr. Erik Meyntjens, rechter in de Rechtbank van eerste Aanleg te Antwerpen - Afdeling
  Antwerpen
▪ Mevr. Karine Van Hecke,  afdelingsprocureur Parket Oost-Vlaanderen 
Mevr. Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen

Contact & info

Christine Mortelmans
ie-net ingenieursvereniging vzw
Tel: 032600863
10/11/2018 Van: 09u00
15/12/2018 Tot: 15u30
Het Ingenieurshuis Desguinlei 214 2018 Antwerpen

€ 2320 niet-leden € 1625 individuele leden ie-net (factuur naar privé adres) € 1625 bedrijfspartners ie-net € 1160 individuele leden ie-net <30/>65 (factuur naar privé adres) In de prijzen zijn cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechts- deskundigen” (die Keure - NCDAB - ie-net) inbegrepen.

Subsidies

Meer weten over KMO-portefeuille? Klik hier