MENU Menu
of
Boekbespreking constructief omgaan met conflicten en geschillen
Home / Boekbespreking Constructief omgaan met conflicten en geschillen

Boekbespreking Constructief omgaan met conflicten en geschillen

Een uitstekend boek over onderhandelen en bemiddelen

Onderhandelen en bemiddelen worden soms bestempeld als soft skills maar er is weinig soft aan deze materie. Dat is wat te lezen staat op de achterflap van het boek “Constructief omgaan met conflicten en geschillen” van Alain-Laurent Verbeke en Geert Vervaeke (2de herziene editie, Boom juridisch Antwerpen). Vele ingenieurs zullen dat met enige ironie lezen want van hen wordt vaak gezegd dat ze over weinig soft skills beschikken. Of daar een grond van waarheid in schuilt laten we in het midden, maar het is zeker niet overdreven te beweren dat pas afgestudeerde ingenieurs weinig of niet in contact gekomen zijn met de technieken van onderhandelen en bemiddelen om constructief met conflicten en geschillen te kunnen omgaan. Nochtans komt de ingenieur in de vele functies die hij gedurende zijn loopbaan zal bekleden, weze het ontwerpingenieur, projectingenieur, projectdirecteur, technisch directeur of zelfs CEO van een bedrijf, in contact met conflicten. Denk maar aan interne onenigheid binnen het ontwerpteam, hoogoplopende discussies met de klant of de leverancier en in het slechtste geval een gerechtelijke procedure met één of meer tegenpartijen waarbij advocaten het hoge woord voeren. Beweren dat een wereld zonder conflicten mogelijk is, is zeker een brug te ver, maar alleszins is het wel mogelijk om constructief of constructiever met conflicten en met geschillen om te gaan. Hoe zal u vragen? Opleidingen in die materie zijn er in overvloed, doch die opleidingen niet alleen tijdsintensief maar vaak ook zeer duur. Soms volstaat het om er met de regelmaat van de klok wat over te lezen om op uw eigen tempo e.e.a. bij te leren. Dat is te theoretisch zal u zeggen? Welnu, dan biedt het voormelde boek een oplossing want het bevat tal van QR-codes waarmee aan de lezer een aantal clips worden aangereikt ter illustratie of verdieping bij de materie. Dat boek, dat amper 25,90 € voor de online versie kost, is dus op uw maat geschreven! Het boek kan u hier bestellen. Uiteraard is een “echte” praktische oefening soms wel nodig en nuttig. Bij ie-net geven we dergelijke zeer praktijkgerichte opleidingen zoals bv. ’Van ingenieur tot manager’, ‘Personal Leadership vaardigheden’, ‘Bemiddelingstechnieken voor gerechtsdeskundigen’.