MENU Menu
of
Biografie frans vos
Home / Biografie Frans Vos

Biografie Frans Vos

Frans Vos studeerde in 1993 af als burgerlijk materiaalkundig ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waarna hij bijkomende cursussen volgde in de nucleaire technologie en gespecialiseerde inspectie- en analysetechnieken. In mei 1999 verdedigde hij succesvol zijn doctoraatsproefschrift over het thermisch spuiten van zelfsmerende deklagen. 

In juni 1999 werd hij Product Unit Manager Metallurgie bij AIB-Vinçotte International. Hij kreeg daarbij de verantwoordelijkheid over het team experts en de laboratoria actief op het vlak van mechanische testen, metallurgie en schade-analyses. In 2001 werd hij benoemd tot Activity Manager Materials, waarbij hij eveneens de verantwoordelijkheid kreeg over de afdelingen deklaaginspecties en inspectie van polymeerconstructies. 

In 2005 richtte Frans Vos zijn eigen bedrijf op. ‘Materials Consult’ verzorgt schade-analyses en verleent adviezen in verband met de selectie van materialen voor infrastructuurwerken en industriële installaties. De nadruk ligt daarbij op opdrachten wat betreft het gedrag en de duurzaamheid van materialen in functie van de werkingscondities en de omgeving waaraan ze worden blootgesteld. 

Frans Vos is eveneens gastdocent aan de KU Leuven, waar hij bij de opleiding ‘Master of Welding Engineering’ lessen verzorgt in verband met metaalproductie, staalcodering, lasmetallurgie en corrosiepreventie.