De Week van de Ingenieur

ie-net organiseert van 17 november tot 26 november voor de eerste maal de Week van de Ingenieur. ie-net wil met de organisatie van deze week het beroep van de ingenieur in de kijker zetten. Het biedt ons de mogelijkheid om het knelpunt op de arbeidsmarkt aan te kaarten, maar we willen de ingenieur ook een stem geven in het maatschappelijk debat. Om die doelstellingen te bereiken, organiseren we een reeks van evenementen, met als overkoepelende thema 'Industrie 4.0'.

Als ingenieursvereniging kunnen we de transitie naar industrie 4.0 niet negeren. Hoe dit er zal uitzien en wat dit voor de maatschappij betekent, zelfs binnen een redelijk korte termijn, is voor velen nog onduidelijk. Maar we weten dat het zeker een impact heeft op de huidige werknemers en zeker ook bij de toekomstige nood aan kennis, skills en attitudes, naar de vraag naar goed opgeleide ingenieurs, alsook naar het regelgevend kader (privacy en intellectuele eigendom). 

Ingenieursradar

De ingenieursradar is een enquête die enerzijds wordt afgenomen bij ingenieurs en anderzijds kaderpersoneel van bedrijven. Het heeft tot doel om de arbeidsmarkt voor ingenieurs en de impact van industrie 4.0 op bedrijven, ingenieurs en de maatschappij in kaart te brengen. De resultaten van de enquête worden gebundeld in een rapport dat gepresenteerd wordt op maandag 20 november. Uw medewerking  aan deze enquête zorgt ervoor dat we een beter beeld krijgen over  de impact van industrie 4.0

Neem deel aan de enquête en maak kans om gratis deel te nemen aan Industry 4.0 Success Trip to Porsche Leipzig op 16 en 17 november.  
Vul hier de enquête in. 


Wat staat er voor de rest allemaal op het programma:

 

Met medewerking van:

 

     

 

© IE-NET 2016