Zoekresultaten

Date: 
22/11/2017
Locatie: 
Antwerpen

Avondcauserieën

Elke ingenieur krijgt te maken met persoonsgegevens en met gevoelige data.

Wat zijn de algemene principes van privacy ?

Wat valt er allemaal onder de privacywetgeving ?

U krijgt een antwoord op deze en vele andere vragen tijdens de avondcauserieën. 

Date: 
28/11/2017
Locatie: 
Antwerpen

De Expertgroep Wegenbouw van ie-net nodigt u uit op haar info- en debatavond ‘Gevaarlijke stoffen in de Wegenbouw’ op 28 november in het ingenieurshuis te Antwerpen.

Het hergebruik van afvalstoffen uit de wegenbouw – we verkiezen de term ‘materialen’ – is een vanzelfsprekende praktijk geworden in het Vlaams gewest. De kwaliteit van die gerecycleerde materialen is bepalend voor een succesvolle recyclage en voor de verdere levenscyclus (3de leven…).

44ste Hogere Cursus Akoestiek
Date: 
04/12/2017
Locatie: 
Antwerpen

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de vierenveertigste maal ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).
Nieuw in deze editie : het leerdoel Audio-Engineering als aanvulling op de bestaande leerdoelen : Algemeen, Bouwakoestiek en Lawaaibeheersing.

Date: 
23/01/2018
Locatie: 
Antwerpen

Info-avond op 18 december 2017
over vernieuwde cursus Bouwmanager, met focus op innovatief en digitaal bouwprocesmanagement.
Gescreend programma, vernieuwde aanpak met aandacht voor BIM.

Date: 
23/01/2018
Locatie: 
Antwerpen

Deze opleiding brengt een grondige studie van gekende materialen en technieken voor de opbouw van platte daken.
De cursist krijgt een degelijk inzicht in de theoretische grondslagen, normen, 
reglementeringen en wetgevingen die daarop betrekking hebben.

Date: 
08/02/2018
Locatie: 
Gent

Doel van deze dag is het upgraden van stabiliteitsingenieurs tot specialisten in de berekening van CLT-constructies.

De focus ligt op middelhoogbouw

Een organisatie van de ie-net expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur i.s.m. WTCB

© IE-NET 2016