Zoekresultaten

44ste Hogere Cursus Akoestiek
Date: 
22/01/2018
Locatie: 
Antwerpen

De Hogere Cursus Akoestiek wordt dit jaar voor de vierenveertigste maal ingericht door het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), de Belgische Akoestische Vereniging (ABAV) en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen (ie-net).
Nieuw in deze editie : het leerdoel Audio-Engineering als aanvulling op de bestaande leerdoelen : Algemeen, Bouwakoestiek en Lawaaibeheersing.

Date: 
23/01/2018
Locatie: 
Antwerpen

De cursus wordt uitgesteld tot nader bericht. Onze verontschuldigingen hiervoor.

 

Date: 
01/02/2018
Locatie: 
Antwerpen

 

Hoever staan we na 16 jaar K.B. Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen ?

Klaarheid scheppen in het kluwen van regels

Wat is de rol van alle partijen ?

Panelgesprek

Date: 
08/02/2018
Locatie: 
Gent

Doel van deze dag is het upgraden van stabiliteitsingenieurs tot specialisten in de berekening van CLT-constructies.

De focus ligt op middelhoogbouw

Een organisatie van de ie-net expertgroep Bouwfysica, Gebouwentechniek en Architectuur i.s.m. WTCB en WOOD.be

 


Date: 
16/02/2018
Locatie: 
Knokke-Heist

Studienamiddag met presentaties rond architectuur, stabiliteit, technieken, interieur, omgevingsaanleg, uitrustingen met aansluitend rondleiding.

Date: 
16/03/2018
Locatie: 
Antwerpen

• normen EN ISO 13849-1 en/of EN IEC 62061

• zelf stuurkringen realiseren

• toelichting van de theorie

• met praktische toepassingen

 

Date: 
17/04/2018
Locatie: 
Antwerpen

Deze opleiding brengt een grondige studie van gekende materialen en technieken voor de opbouw van platte daken.
De cursist krijgt een degelijk inzicht in de theoretische grondslagen, normen, 
reglementeringen en wetgevingen die daarop betrekking hebben.

Date: 
21/04/2018
Locatie: 
Antwerpen

Op 10 april 2014 is de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek verschenen en dit met volgende titel “Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.”

Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat principieel enkel nog deze deskundigen door de diverse rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke opdrachten.

Date: 
26/04/2018
Locatie: 
Antwerpen

Het hoofddoel van de cursus is inzicht verkrijgen in EEM-toepassingen voor schijven en platen. U leert specifieke berekeningsresultaten herkennen en wordt er op attent gemaakt waar u makkelijk in de fout kunt gaan. 

Date: 
27/04/2018
Locatie: 
Antwerpen

EEX: Uitleg verschillende beschermingswijzen ahv didactisch materiaal. De cursus verloopt hoofdzakelijk in dialoog tussen de docent en de cursisten, zodat ruim tijd besteed kan worden aan 'uw EEX-probleem'.

ATEX: Nieuwe aanpak richtlijnen zoals machinerichtijn, laagspanningsrichtlijn, elektromagnetische compatibiliteit. Nieuwe aanpak richtlijn: 94/9/EG. 

© IE-NET 2016