VITM : De kracht van de stem

8 januari 2018
Het Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
België

De stem en lichaamstaal zijn de meest kenmerkende expressiemiddellen van de mens; karakter, persoonlijkheid en emoties komen erdoor aan het licht.Als je je boodschap helder wil overbrengen, in vergaderingen je stem wil laten horen, een publiek moet toespreken...dan is niet alleen wàt je zegt belangrijk, maar ook hoé je het zegt.

Het opbouwen van een zelfzekere, doorvoelde en krachtige spreekstem is mogelijk en ligt binnen ieders handbereik

Download hier de volledige brochure: 
programma_vitm_2017.pdf

Course Information

© IE-NET 2016