Meet- en Regeltechniek (REG)

>> naar www.regeltechnieken.org
>> go to www.regeltechnieken.org

Programma 2017
> 27.04.2017 Thermografie gebruiken als zesde zintuig
> 14.09.2017 Elektriche thermische tracing
> 12.10.2017 Introductie in de wereld van de veiligheidsventielen
> 18.10.2017 Meet- en Regeltechniek in de praktijk
> 24.10.2017 "Draadloze" gasdetectie, snel en efficient
> 14.11.2017 De PID regelaar, weet je het nog?

Programma 2016
> 10.03.2016 Wegen in een Industriële omgeving

Programma 2015
> 28.05.2015 Wat je moet weten over "regelventielen"
> 23.04.2015 SIL in de praktijk (functional safety)
> 20.03.2015 Bezoek Big Blue Zaventem

 

 

De expertgroep Meet- en Regeltechniek wil volgende mensen bereiken:

The expertgroup Measurement and Regulation wants to reach following people:

• afgevaardigden uit leveranciers-middens
• afgevaardigden uit bedrijven, studie- en engineeringsbureaus
• onderwijzers uit secundair en hoger onderwijs
• delegates from suppliers-circles
• delegates and designers from engineering firms
• teachers from secundairy and higher education
met volgende activiteiten with activities such as
• avond voordrachten: aanwending van nieuwe apparatuur, methode of technologie, in samenwerking met firma's.
• studiedagen: themagericht en vergezeld van demonstraties of tentoonstelling, in samenwerking met fabrikanten.
• themagerichte cursussen
• discussievergaderingen: voor eigen vorming binnen de studiegroep, met medewerking van specialisten.
• evening lectures : applications of new apparatus, methods or technology, with support from manufacturers and suppliers.
• daytime lectures : on a dedicated theme and accompanied by demonstrations or exhibitions, with support from manufacturers and suppliers.
• thematic courses
• discussions : for study within the group, with support from specialists.
Wij zijn steeds tot uw dienst! We will always support you
U kan een beroep op ons doen om u te begeleiden in typische meet- en regelproblemen. You may ask us to support you for typical problems concerning instrumentation, automation, control, etc.
daarenboven bent u steeds welkom furthermore you are always welcome
De expertgroep Meet- en Regeltechniek vergadert elke 1ste dinsdag van de maand behalve in Juli en Augustus.
The expertgroup Measurement and Regulation meets every first Tuesday of the month but not in July and August

Contactpersoon secretariaat:

Chris Bonte
coördinator
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
chris.bonte [at] ie-net.be 
Gsm: 0489 555 560

Bestuur ie-net ingenieursvereniging vzw | Expertgroep Meet- en Regeltechniek


Bestuur

Joseph Serneels
Joseph Serneels
  • Voorzitter expertgroep
Ing. Patrick Viskens MSc
Ing. Patrick Viskens MSc
  • Secretaris expertgroep
Ing. Bart Daniëls
Ing. Bart Daniels MSc
Ing. Chris Durie MSc
Ing. Chris Durie MSc
Chris Wilockx
Chris Wilockx
Ing. Christel Dockx MSc
Gert Van Bergen
Gert Van Bergen
dr.ir.Ing. Jan Verhasselt
dr.ir.Ing. Jan Verhasselt
Koen Hoogstoel
Koen Hoogstoel
Ing. Lieven Taleman MSc
Lode Van de Wiel
Lode Van de Wiel
Ing. Luc Van Mieghem MSc

Pagina's

© IE-NET 2016