Precisiebemesting voor precisielandbouw

5 december 2017
Ingenieurshuis
Desguinlei
2018 Antwerpen
België

Recente ontwikkelingen in proximal en remote sensing voor gewas en bodem, met focus op N en P bemesting

Effect van kalisalpeter in bladvoeding als bevorderaar van nutriëntopname en transport in de plant

Informatie verkregen uit satellieten en drones gebruikt voor slimme landbouw

Online meten van mestsamenstelling door middel van NIR spectroscopie

Course Information

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Opleiding aanvragen

Kostprijs

55 € voor niet-leden
45 € voor individuele leden ie-net
45 € voor ie-net partners
45 € voor bestuursleden AP&E
10 € voor studenten
gratis voor de pers

 

bedragen vrijgesteld van BTW

 

© IE-NET 2016