Voorstelling van VEG-i-TEC op donderdag 8 februari in UGent Campus Kortrijk

VEG-i-TEC is een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond de verwerking van groenten en aardappelen, en de coproducten daarvan.  Cleantech, met focus op watertechnologie, vormt de tweede pijler van VEG-i-TEC.  Na het plenaire gedeelte volgt een netwerkmoment en stellen UGent-wetenschappers hun onderzoek voor.

De Universiteit Gent bouwt het onderzoeks- en expertisecentrum op haar Campus in Kortrijk. Experten in voedings- en watertechnologie zullen er innovaties testen op het vlak van bv. wassen en verpakken van groenten. Ze zullen vervolgens het effect ervan evalueren in functie van de kwaliteit van het eindproduct, het hygiënisch ontwerp van de proceslijn en het water- en energieverbruik.

Op die manier investeert de UGent in de regio en stelt ze haar uitzonderlijke expertise ter beschikking van de maatschappij: de universiteit treedt buiten de muren van haar laboratoria en ondersteunt de sterke agro-voedingsindustrie ook in de praktijk.

VEG-i-TEC wordt een expertisecentrum waar academici en industrie nauwer kunnen samenwerken. Die aanpak is uniek in Europa, en ook op wereldschaal is dit soort initiatieven dun gezaaid.

> Meer info en inschrijven

© IE-NET 2016