Rechtzetting ILYA: datum viering jubilarissen

Het zetduiveltje heeft toegeslagen in het februarinummer van ILYA.
De Jubilarissenviering zal plaatsvinden op 19 juni i.p.v. op 16 juni. 
Je vindt de correcte tekst hieronder: 

50 of 60 jaar afgestudeerd of ie-net-lid?

Ben je 50 of 60 jaar geleden afgestudeerd of ben je al 50 of 60 jaar lid van ie-net, noteer dan alvast 19 juni in je agenda. Binnenkort krijg je immers een utnodiging voor de jaarlijkse jubilarissenviering van ie-net. Alle ingenieurs die 50 of 60 jaar onafgebroken lid zijn van ie-net of van de voorgangers KVIV en VIK, worden gevierd. Ook wie is afgestudeerd in 1957 en 1967 is welkom.

© IE-NET 2016