Meisjes en wetenschap... nog steeds een moeilijke combinatie

Meisjes en wetenschap zijn in ons land en in heel Europa nog steeds geen voor de hand liggende combinatie. Microsoft deed onderzoek naar de oorzaken. Uit het rapport blijkt dat Belgische meisjes later dan gemiddeld interesse krijgen in STEM en ze verliezen die interesse ook vroeger. 
Gemiddeld is er bij Europese meisjes 4 jaar tijd (tussen 11, 12 jaar en 15, 16 jaar) om de passie voor wetenschap aan te wakkeren en ze warm te maken voor wetenschappelijke en technologische studies. Belgische meisjes echter krijgen gemiddeld pas op 12,2 jaar interesse in STEM en verliezen deze interesse reeds op 14-jarige leeftijd. Dat betekent dat we slechts 2 jaar tijd hebben om hen te overtuigen te kiezen voor een STEM-toekomst.
Hoe kunnen we de interesse in STEM aanwakkeren? 
- Meer vrouwelijke rolmodellen
- Meer experimenten en creativiteit tijdens de les
- De leraar als mentor
- Aantonen van de relevantie van STEM in het 'echte leven'
- De overtuiging dat mannen en vrouwen gelijk zullen worden behandeld in STEM-disciplines

> Lees hier het volledige rapport

© IE-NET 2016