Meewerken aan Ingenieurs zonder Grenzen, iets voor jou?

De IzG thema-avond “energieproblematiek in ontwikkelingslanden” vindt plaats in het najaar en wordt o.a. in samenwerking met het hoger onderwijs georganiseerd. IzG is hiervoor dringend op zoek naar medewerkers op vlak van netwerken, sponsoring, publiciteit, informatieoverdracht, interactieve coaching, …Interesse? Neem vandaag nog contact op met ing. Philip De Rache, voorzitter werkgroep energie via info [at] izg.be. Samen met hem kun je een concrete vorm van samenwerking afstemmen.

IzG en dit project kan je ook financieel steunen door storting van een fiscaal aftrekbare gift (min 40 €) op rekeningnummer BE60 3200 8439 0070 van IzG met vermelding "thema-avond energie 2017". Je bent ook altijd welkom bij IzG voor een meer permanente en diepgaande samenwerking met IzG.

© IE-NET 2016