MENU Menu
of
Nieuws
Home / Nieuws / ir. Flor De Cock (België) bekroond met de Prijs De Beer voor 2014-2018
13/07/2018
Bouw en infrastructuur

ir. Flor De Cock (België) bekroond met de Prijs De Beer voor 2014-2018

Vrienden en collega's van wijlen professor E. De Beer namen in 1982 het initiatief tot het publiceren van een herdenkingsvolume ter gelegenheid van zijn emeritaat. De opbrengst van deze publicatie is gebruikt om het "Fonds De Beer" op te richten en om de vier jaar de toekenning van de "Prijs De Beer" mogelijk te maken. De prijs is bedoeld als beloning voor een uitmuntende ingenieur die belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de theoretische, experimentele en ontwerpmatige aspecten op het gebied van de grondmechanica en de geotechniek. De selectiecommissie, onder voorzitterschap van de huidige voorzitter van het Belgische lid van de ISSMGE, kondigt met genoegen aan dat de prijs De Beer voor de periode 2014-2018 is toegekend aan Ir. Flor De Cock (België).

De selectiecommissie, onder voorzitterschap van de huidige voorzitter van het Belgische lid van de ISSMGE, kondigt met genoegen aan dat de prijs De Beer voor de periode 2014-2018 is toegekend aan Ir. Flor De Cock (België). De ceremonie en prijsuitreiking vonden plaats in Waterloo op 14 juni 2018, tijdens dewelke de laureaat een lezing gaf met als titel: “Het zettingsgedrag van paalfunderingen, vaak ten onrechte verwaarloosd”. 

ir. Flor De Cock is voormalig bestuurslid van de ie-net expertgroep Geotechniek. ie-net feliciteert Flor De Cock met deze prijs. 

Voor meer informatie, bezoek de website van de Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek, lid van ISSMGE, op www.bggg-gbms.be.